Search
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
 

Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 17.07.2018 tarihinde akdedilen 2 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2018 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,51’den 9,60’a (10 üzerinden) yükseltildi, görünümü ise Pozitif olarak korundu.

Daha Fazla

 
 

İç Sistem Yönetimi

 
Risk Teknolojileri ve Analitiği Komitesi
 

Komite, Garanti BBVA içindeki risk modelleri ve teknoloji araçlarına yönelik uygun bir çerçeve geliştirmek üzere kurulmuştur. Komite, bütün risk türlerini ve bütün risk döngüsünü kapsar. Banka genelinde modellerin ve model parametrelerinin kalitesini, yeterliliğini ve tutarlılığını sağlamak...

Daha Fazla
Denetim Komitesi
 

Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulan Denetim Komitesi’nin sorumlulukları. Garanti BBVA’nın iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemlerle muhasebe ve raporlama sistemlerinin...

Daha Fazla
 

Oy Vekaletnamesi