Risk Teknolojileri ve Analitiği Komitesi

Komite, Garanti BBVA içindeki risk modelleri ve teknoloji araçlarına yönelik uygun bir çerçeve geliştirmek üzere kurulmuştur. Komite, bütün risk türlerini ve bütün risk döngüsünü kapsar. Komitenin sorumlulukları: 

  • Banka genelinde modellerin ve model parametrelerinin kalitesini, yeterliliğini ve tutarlılığını sağlamak,
  • Risk araçlarının kullanımını izlemek ve (işlevsel tanımlara ve yasal/ekonomik kilometre taşlarına uygunluk dahil) ve geliştirilmesi gereken alanları takip etmek,
  • Risk alanını geliştirmek amacıyla yeterli teknolojik altyapının bulunmasını sağlamak ve Banka tarafından uygun görülen teknoloji projelerini takip etmek,
  • Sorumlu olduğu politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almaktır. 

Komite 2018 yılında 18 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Serhan Pak (Direktör), Mustafa Tiftikçioğlu (Direktör), Alper Eker (Direktör), Özlem Ernart (Risk Yönetimi Başkanı), Berkay Emekli (Direktör), Burcu Çalıcıoğlu (Yönetici)