Search

Risk Teknolojileri ve Analitiği Komitesi

Risk Teknolojileri ve Analitiği Komitesi (RTAK), Garanti BBVA (Banka) içindeki Risk modelleri ve teknoloji araçlarına yönelik uygun bir çerçeve geliştirmek üzere kurulmuştur. RTAK, Kredi Riski Yönetimi Başkanı’nın görevlerini yürütebilmesi ve özellikle karar alma fonksiyonunu icra edebilmesi konularında yardımcı olmak adına, bilgilendirme ve destek platformu olarak oluşturulmuştur.

Komitenin sorumlulukları:

  • Banka genelinde modellerin ve model parametrelerinin kalitesini, yeterliliğini ve tutarlılığını sağlamak,
  • Risk araçlarının kullanımını izlemek ve (işlevsel tanımlara ve yasal/ekonomik kilometre taşlarına uygunluk dahil) ve geliştirilmesi gereken alanları takip etmek,
  • Risk alanını geliştirmek amacıyla yeterli teknolojik altyapının bulunmasını sağlamak ve Banka tarafından uygun görülen teknoloji projelerini takip etmek.

Toplanma Sıklığı: Ayda en az 1 kez 
2019 Yılı Toplanma Adedi: 17
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Evrim Gündüz Risk Veri ve İleri Analitik Yöneticisi
Mustafa Tiftikçioğlu Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Yönetimi Direktörü
Alper Eker Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yönetimi Direktörü
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı
Berkay Emekli Risk Planlama, İzleme ve Raporlama Direktörü
Arif Köker Proje Yönetimi ve Stratejik Planlama Yöneticisi