Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) eğitimin en önemli odak noktalarından olan öğretmenlerimizin özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına ve onların geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmeleri için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak amacıyla Garanti BBVA tarafından 2008 yılında kuruldu.  

ÖRAV, kurulduğu günden bu yana, mevcut kaynakları etkin biçimde kullanarak, eğitmenlerin yeni eğitim metodolojilerine ilişkin bakış açısı kazanmaları, yetkinlik ve farkındalıklarının artmasını; ayrıca, bu eğitmenlerin okullarında, sınıflarında bu metodları uygulamalarıyla öğrencilerin daha nitelikli eğitim almasına katkıda bulunulmasını sağladı. 21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirebilecekleri ortamlar yaratan ÖRAV, bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde 170.600 öğretmene ulaştı. 2019 yıl sonu itibariyle de toplam 180.000 öğretmene ulaşmayı hedeflemektedir.

ÖRAV'ın devam eden projelerinin yanı sıra, tamamlayıcı bir sürekli eğitim ve bilgi paylaşım platformu olarak geliştirilen ve 120 binden fazla kayıtlı kullanıcısı olan "eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu"  Şubat 2019 itibariyle yenilenerek kullanım kapsamını zenginleştirdi.  

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü iş birliği kapsamında gönüllü okullardan gelen tüm başvuruları yanıtlayan ve bu okullara eğitimlerini ücretsiz olarak götüren ÖRAV'ın; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan tüm eğitimcilere yönelik farklı eğitim programları mevcuttur.

Vakıfla ilgili daha fazla bilgi için: www.orav.org.tr

Facebook hesabı: ogretmenakademisivakfi

Twitter hesabı: orav2008

Instagram hesabı: ogretmenakademisi vakfi