Search

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) eğitimin en önemli odak noktalarından olan öğretmenlerimizin özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına ve onların geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmeleri için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak amacıyla Garanti BBVA tarafından 2008 yılında kuruldu.  

ÖRAV, kurulduğu günden bu yana, mevcut kaynakları etkin biçimde kullanarak, eğitmenlerin yeni eğitim metodolojilerine ilişkin bakış açısı kazanmaları, yetkinlik ve farkındalıklarının artmasını; ayrıca, bu eğitmenlerin okullarında, sınıflarında bu metotları uygulamalarıyla öğrencilerin daha nitelikli eğitim almasına katkıda bulunmasını sağladı. 21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirebilecekleri ortamlar yaratan ÖRAV, 2019’da Türkiye'nin 81 ilinde 11039 öğretmene ulaştı.

ÖRAV'ın devam eden projelerinin yanı sıra, tamamlayıcı bir sürekli eğitim ve bilgi paylaşım platformu olarak geliştirilen ve 2019 kapsamında 7915 aktif kullanıcısı olan "eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu"  Şubat 2019 itibariyle yenilenerek kullanım alanını zenginleştirdi.  

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü iş birliği kapsamında gönüllü okullardan gelen tüm başvuruları yanıtlayan ve bu okullara eğitimlerini ücretsiz olarak götüren ÖRAV'ın; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan tüm eğitimcilere yönelik farklı eğitim programları mevcuttur.

 

Vakıfla ilgili daha fazla bilgi için: www.orav.org.tr

Facebook hesabı: ogretmenakademisivakfi

Twitter hesabı: orav2008

Instagram hesabı: ogretmenakademisi vakfi