Nitelikli Eğitim

Tüm dünyada sorun olan eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılması ve yetenek açığının kapatılması, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında da birinci derecede önem taşıyor. Bu doğrultuda nitelikli eğitim, Garanti BBVA'nın  topluma değer yaratma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır en fazla önem verdiği alanların başında geliyor.