Search

5 Taş - Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitimi

Kurucusu olduğumuz ÖRAV tarafından gerçekleştirilen ve Garanti BBVA olarak desteklediğimiz programın amacı ilkokul düzeyinde görev yapan öğretmenlerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerinin artırılması ve çocuk merkezli yaklaşımla aktif öğrenme yöntemlerini kullanarak bu becerileri öğrencilere de kazandırmalarıdır. Öğrencilere sosyal ve finansal konularda farkındalık kazandırılırken nihai olarak “İyi Vatandaş Olma” bilinci aşılanması hedeflenmektedir.

Eğitim kapsamındaki 5 Modül şöyledir:

Kişisel Anlayış ve Keşif:  Öğrencilerin kendilerini anlamalarını, değerli hissetmelerini teşvik eden ve destekleyen etkinlikleri içerir. Hedef; duygularının farkında, kendine güvenen ve yaşamlarına yön  verebilen bireyler olmalarını teşvik etmektir.

Haklar ve Sorumluluklar: Bu bölümde; öğrencilere hakları öğretmenin yanında, hakların asıl, yerine getirilmesi gereken sorumlulukla anlamlı olacağı vurgulanmaktadır.

Tasarruf ve Harcama Bilinci:  İstek ve ihtiyaç arasındaki farkı öğrenen öğrenciler, düzenli para biriktirme disiplini yanında zaman, yiyecek ve doğal kaynakların kullanımında da tasarruflu olma konusunda bilinçlendirilirler.

Planlama ve Bütçeleme: Öğrencinin, zaman da dahil olmak üzere kaynaklarını nasıl düzenleyeceğini; basit finansal kayıt tutma, gelir ve gider hesabı yapabilme ve biriktirme hedefi koymayı öğrendiği bölümdür.

Sosyal ve Finansal Girişimcilik: Çocuklar okullarında  sosyal ve/veya finansal proje geliştirmeye teşvik edilir. Sosyal girişimcilik; çocuğun yaşamını, okulunu, toplumu daha adil, daha güvenli ve sağlıklı hale getirmeye yönelik projeleri içerir. Finansal girişimcilik ise okul zamanında yapılan herhangi düşük bütçeli gelir elde etmek amaçlı projelerdir. Programda çocuklar hem sosyal hem de finansal fayda sağlayacak projeler üretmeye teşvik edilirler.

2019 yılında Türkiye’nin 9 ilinde uygulanan 5 Taş - Sosyal ve Finansal Liderlik Programı kapsamında 314 öğretmen ve 6800 öğrenciye ulaşıldı.