Kredi Yapılandırma Komitesi

Kredi Yapılandırma Komitesi (“KYK”), delege edilen yetkisi uyarınca ve Kredi Riski Delegasyon Kuralı’nda belirtilen şartlar gereği, Genel Müdürlük yetkisinde yer alan firmaların kredilerinin yapılandırma taleplerini değerlendirmek, kredi tekliflerini onaylamak ve T. Garanti Bankası A.Ş. yönetim organlarının onayına sunmak üzere kurulmuştur. 

Komite haftalık toplanmaktadır. 2019 yılında 14 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Ali Temel (Kredi Riski Yönetimi Başkanı), Mustafa Tiftikçioğlu (Direktör), Cemal Vurankaya (Direktör), Emre Hatem (Direktör), Kerem Akça (Direktör), İbrahim Şanlı (Yönetici), Gözde Şener (Yönetici), Nurdan Demir (Yönetici), Orhan Tanrıverdi (Yönetici),