Search

Stratejimiz & Değer Yaratımımız

STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ

Garanti BBVA, 2019’da, Müşteri Deneyimi, Dijitalleşme, Çalışan Mutluluğu, Optimum Sermaye Kullanımı, Verimlilik, Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma olarak tanımladığı stratejik öncelikler doğrultusunda çalışmaya, tüm paydaşlarına değer yaratmaya devam etti. Bu öncelikler doğrultusunda atılan adımlarla bu alanlara ilişkin temel performans göstergelerinde birçok metrikte önemli ilerlemeler kaydetti. Müşteri odaklı, yenilikçi iş modelini gözden geçirmeye, hizmet verdiği tüm kanallarda etkinliğini ve üretkenliğini artırmaya devam etti. Bu kapsamda iş süreçlerini yenilemeyi, yalınlaştırmayı, otomasyonu artırmayı sürdürdü. Müşteri portföyünü önemli ölçüde genişletti ve müşterilerin memnuniyetine odaklanarak daha bağlı bir müşteri tabanı oluşturdu. Dijitalleşme alanında müşterilerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam etti ve dijital kanallardan yapılan satışların payını önemli ölçüde artırdı. Güçlü sermaye yapısı, verimlilik odağı ve proaktif bilanço yönetimiyle sağlıklı finansal yapısını korudu. Stratejisinin temel yapıtaşlarından biri olan çalışanlarına yatırım yapmaya devam etti, onların gelişimini ve memnuniyetini artırmaya yönelik pek çok adım attı. Bu kapsamlı çalışmalarının sonucu olarak da; tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdü.

STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Garanti BBVA, ‘çağın olanaklarını herkese sunmak’ amacıyla; BBVA Grubu’na paralel olarak dünyada ve finans sektöründe etkisini hissettiren ana trendler ışığında stratejik önceliklerini gözden geçirdi.

DEĞİŞEN MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ

 • Daha sade, hızlı, ihtiyaçlara uygun kişiselleştirilmiş çözüm ve öneriler
 • En doğru kararları almak için danışmanlık ve destek

REKABET DİNAMİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

 • Daha sade, hızlı, ihtiyaçlara uygun kişiselleştirilmiş çözüm ve öneriler
 • En doğru kararları almak için danışmanlık ve destek

 

TOPLUM NEZDİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA ARTAN FARKINDALIK VE ENDİŞE

 • Daha sürdürülebilir bir dünya için yapılması gerekenler konusunda finans sektörünün kritik rolü

DATANIN KRİTİK BİR VARLIK HALİNE GELMESİ / REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADAKİ ROLÜ

 • Risk yönetiminden insan kaynaklarına, pazarlamadan süreç optimizasyonuna kadar birçok farklı alanda öngörü sağlaması ve yol göstermesi
 • Müşterileri daha iyi anlama, onların ihtiyaç ve isteklerine göre kişiselleştirilmiş ürün ve çözümleri ihtiyaç anında sunabilme, müşteriler için değer yaratarak onlarla olan ilişkileri derinleştirme imkanı

 

BU ÇERÇEVEDE GARANTİ BBVA BAŞLICA TRENDLERİ GÖZETEREK STRATEJİK ÖNCELİKLERİNİ ÜÇ ANA BAŞLIK ALTINDA YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ;

MÜŞTERİLERİMİZİN GÖZÜNDE FARKLILAŞMA

FİNANSAL SAĞLIK

 • Müşterilerimizin doğru / sağlıklı finansal kararlar almalarını sağlamak için onlara finansal danışmanlık yapmak
 • Müşterilerimizle uzun soluklu ilişkiler kurmak ve onların güvenilir ortağı olmak
 • Müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma yönünde ihtiyaçlarına uygun çözümler ve öneriler sunmak
 • Tüm faaliyetlerimizin odağına müşterilerimizi koyarak tüm kanallarımızdan kesintisiz ve mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatmak

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Sürdürülebilirlikte öncü banka olarak müşterileri, karar vericileri ve sektörün diğer oyuncularını pozitif yönde etkilemek, bu konuda farkındalığı artırma yönünde sosyal rolümüzü etkin kullanmaya devam etmek
 • İklim değişikliğine ilişkin risk ve fırsatları gözetmek, iş süreçlerimize entegre etmek
 • Müşterilerimize sunduğumuz, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan (BM SKA1) ilham alan sürdürülebilir ürün çeşitliliğimizi artırmak
 • Benimsediğimiz temel değerleri güçlendiren gelişmiş kurumsal yönetişim modelimizi uygulamaya devam ederken, tüm paydaşlarımıza karşı güven, doğruluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleriyle hareket etmek
 • Öncelikli konularda etkili sonuçlara ulaşan toplumsal yatırım programlarına odaklanmak ve etki odaklı yatırım ilkelerini gözetmek
 •  

ÜSTÜN BAŞARININ ANAHTARLARI

DAHA FAZLA MÜŞTERİYE ULAŞMA

 • Ülkemizdeki yüksek potansiyelden daha fazla faydalanarak müşteri tabanımızı genişletmek ve müşterilerimizin bankamızla olan ilişkilerini derinleştirmek
 • Müşterilerimiz neredeyse orada olmak
 • Odaklandığımız alanlarda, risk-maliyet dengesini gözeterek büyümek

OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK

 • Süreçlerimizi otomatize etmeye devam etmek, işlem kolaylığı ve öncü çözüm önerileri sunmak
 • Uçtan uca dijital çözümleri artırmak, dijital platformlara yaptığımız yatırımlarla, müşterilerimize eşsiz bir deneyim yaşatmak
 • Disiplinli ve sürdürülebilir büyümeye odaklanırken, sermayemizi etkin kullanmak ve yarattığımız değeri en üst düzeye çıkarmak
 • Maliyet ve gelir sinerjilerini gözetirken, iş modelimizi ve süreçlerimizi, operasyonel ve çevresel verimlilik bakış açısıyla sürekli geliştirmek
 • Finansal ve finansal olmayan riskleri dünya standartlarına entegre yönetip, etkili risk yönetimini sağlamak

STRATEJİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZİ SAĞLAYACAK ANA UNSURLAR

EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

 • Çalışanlarımızın iş yaşam dengesini gözetecek şekilde gelişimini, memnuniyetini ve esenliğini merkeze alarak onlara yatırım yapmak
 • Değerlerimizi yaşatan, takım ruhuna sahip, ortak akıl ile hareket eden, büyük düşünen, sosyal sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı ekipler oluşturmak
 • Performansa dayalı, fırsat eşitliği ve çeşitlilik gözeten, içeriden terfi odaklı, adil ve şeffaf bir yönetim politikası

DATA VE TEKNOLOJİ

 • Teknolojik altyapımızı ve platformlarımızı daha çevik, daha güçlü hale getirmek
 • Banka’nın günlük işleyişinde önemli bir yer edinen yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük veriyi anlamlandırmamızla çözüm süreçlerimizi en az hatayla hızlandırmak
 • Müşterilerimize doğru ürünü sunmak için veri analitiğine odaklanmak

 

DEĞER YARATIMIMIZ

İş modelini “çağın olanaklarını herkese sunma” amacı çerçevesinde şekillendiren Garanti BBVA, çağın en temel belirleyicileri olan teknoloji ile insani öğeleri bir araya getiren, uzun soluklu ve sağlam bir stratejiye sahip