Search

Stratejimiz & Değer Yaratımımız

STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ

Müşterilerimizin Gözünde Farklılaşma

FİNANSAL SAĞLIK

 • Müşterilerimizin doğru / sağlıklı finansal kararlar almalarını sağlamak için onlara finansal danışmanlık yapmak
 • Müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma yönünde ihtiyaçlarına uygun çözümler ve öneriler sunmak
 • Tüm faaliyetlerimizin odağına müşterilerimizi koyarak mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatmak
 • Müşterilerimizle uzun soluklu ilişkiler kurabilmek ve onların güvenilir ortağı olmak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Sürdürülebilirlikte öncü banka olarak müşterileri, karar vericileri ve sektörü pozitif yönde etkilemek, farkındalığın artırılmasına destek olmaya devam etmek
 • Müşterilerimize sunduğumuz, sürdürülebilir ürün çeşitliliğimizi ve bu ürünlerin kullanımını artırmak
 • İklim değişikliğine ilişkin risk ve fırsatları gözetmek, iş süreçlerimize, risk politikalarımıza entegre etmek
 • Öncelikli konularda etkili sonuçlara ulaşan toplumsal yatırım programlarına odaklanmak ve etki odaklı yatırım ilkelerini gözetmek

DAHA FAZLA MÜŞTERİYE ULAŞMA

 • Müşteri tabanımızı genişletmek ve müşterilerimizin bankamızla olan ilişkilerini derinleştirmek
 • Müşterilerimiz neredeyse orada olmak, dijital müşteri kazanımı ve ortaklıklar gibi yeni kanalları etkin kullanmak
 • Odaklandığımız alanlarda, risk-maliyet dengesini gözeterek büyümek

OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK

 • İş modelimizi süreç otomasyonu, işlem kolaylığı, uzaktan servislerin zenginleştirilmesi vb. faktörlerle sürekli geliştirmek
 • Uçtan uca dijital çözümleri artırmak, dijital platformlarımıza yaptığımız yatırımlarla deneyimi iyileştirmeye devam etmek
 • Sürdürülebilir büyümeye odaklanırken, sermayemizi etkin kullanmak ve yarattığımız değeri en üst düzeye çıkarmak
 • Maliyet ve gelir sinerjilerini gözetirken, iş modelimizi ve süreçlerimizi, operasyonel verimlilik bakış açısıyla sürekli geliştirmek
 • Finansal ve finansal olmayan riskleri etkin yönetmek

DATA VE TEKNOLOJİ

 • Teknolojik altyapımızı ve platformlarımızı daha çevik, daha güçlü hale getirmek
 • 8 Banka’nın günlük işleyişinde önemli bir yer edinen yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük veriyi anlamlandırmamızla çözüm süreçlerimizi hızlandırmak
 • Müşterilerimize doğru ürünü sunma, fiyatlama, risk yönetimi vb. alanlarda veri analitiğinden etkin şekilde faydalanmak

EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

 • Çalışanlarımızın iş yaşam dengesini gözetecek şekilde gelişimini, memnuniyetini ve esenliğini merkeze alarak onlara yatırım yapmak
 • Değerlerimizi yaşatan, takım ruhuna sahip, ortak akıl ile hareket eden, büyük düşünen, sosyal sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı ekipler oluşturmak
 • Performansa dayalı, fırsat eşitliği ve çeşitlilik gözeten, içeriden terfi odaklı, adil ve şeffaf bir yönetim politikası benimsemek

 

DEĞER YARATIMIMIZ