Search

Veri Güvenliği ve Verinin Korunması Komitesi

Veri Güvenliği ve Verinin Korunması Komitesi’nin amacı Garanti BBVA’ya veya müşterine ait verinin ilgili yasal düzenlemelere ve Banka politikalarına uygun olarak güvenliğini sağlamaktır.

Komitenin görevleri;

  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan politikaların belirlenmesini, belirli periyotlarda gözden geçirilmesini ve ihtiyaç durumunda güncellenmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunmasına ilişkin çalışmaların önceliklendirilmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında işletilen süreçlerin etkinliğini takip etmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını değerlendirerek karara bağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan mevzuat değişikliklerinin takibini sağlamak ve değişikliklerin Banka bünyesinde hayata geçirilmesini sağlamak.

Toplanma Sıklığı: Komite 3 ayda 1 kez toplanmaktadır.
2020 Yılı Toplanma Adedi: 4
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Aydın Düren YK Üyesi
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Ferda Özge TM - Altyapı ve İletişim'den Sorumlu GMY
Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik'ten Sorumlu GMY
Feridun Aktaş TM - Kurumsal Güvenlik'ten Sorumlu GMY
Osman B. Turgut Teftiş Kurulu Başkanı
Emre Özbek Uyum Direktörü
Berna Avdan Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri
Beyza Yapıcı Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü
Korcan Demircioğlu Müşteri Güvenliği ve İşlem Riski Yönetimi Direktörü
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü
Emre Poyraz TM - Veri Yönetişimi Birim Müdürü
Cihan Subaşı TM - BT Güvenlik Birim Müdürü
Bekir Özmen TM - Bilgi ve Veri Güvenliği Yöneticisi
Kerem Güngör Kişisel Veri Güvenliği Uyum Kıdemli Yönetmeni