Veri Güvenliği ve Verinin Korunması Komitesi

Komite Sorumlusu : Kerem Güngör, Merve Karamanlı

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları:

Garanti Bankası'na veya müşterine ait verinin ilgili yasal düzenlemelere ve  Banka politikalarına uygunluğunu sağlamaktan sorumludur.

Komitenin sorumlulukları:

  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan politikaların belirlenmesini, belirli periyotlarda gözden geçirilmesini ve ihtiyaç durumunda güncellenmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunmasına ilişkin çalışmaların önceliklendirilmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında işletilen süreçlerin etkinliğini takip etmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını değerlendirerek karara bağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan mevzuat değişikliklerinin takibini ve değişikliklerin banka bünyesinde hayata geçirilmesini sağlamak,

Kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak hazırlanan çalışmaların, yeterliliğini ve koordinasyonunu politika, prosedür vb. dokümantasyon çalışmaları ile birlikte değerlendirir.

Çalışmalar hazırlanırken içinde bulunulan çalışma ortamının verimliliğini ve işlerliğini takip eder, ve çalışma ortamının iyileştirilmesi için gerekli aksiyonların alınmasını sağlar.

Veri Güvenliği ve Verinin Korunması ile ilgili olarak:

  • Farkındalığın arttırılması için eğitim çalışmalarını takip ederek gerekli yönlendirmelerde bulmak,
  • Önemli mevzuat değişiklikleri hakkında yönlendirici değerlendirmeler yapmak,
  • Yürütülen çalışmalarda önceliklendirme kriterlerini değerlendirmek.

Komite Tarihçesi: Mart 2019’da kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite 4 ayda 1 kez toplanmaktadır.

2023 Yılı Toplanma Adedi: 3 toplantı gerçekleşmiştir. (Mart, Temmuz, Kasım)

2024 Yılı Toplanma Adedi: 3 toplantı planlanmıştır. (Nisan, Temmuz, Kasım)

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri

Komite Üyelerinin Unvanları

Sorumluluklar

Aydın Düren

YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu

Daimi Üye

İlker Kuruöz

Mühendislik Hizmetleri ve Veri’ den Sorumlu GMY

Daimi Üye

Tuba Köseoğlu Okçu

Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY

Daimi Üye

Fatih Bektaşoğlu

TM - Teknoloji Merkezi Direktörü

Daimi Üye

Tolga Haliler

Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü

Daimi Üye

Korcan Demircioğlu

Müşteri Güvenliği ve İşlem Riski Direktörü

Daimi Üye

Barış Gülcan

İç Kontrol Merkezi Direktörü

Daimi Üye

Denel Şehriban Kiralı

Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri

Daimi Üye

Emre Poyraz

TM - Veri Yönetişimi Birim Müdürü

Daimi Üye

Sibel Aydın Ablay

Bilgi Sistemleri Güvenlik Yöneticisi

Daimi Üye

Beyza Yapıcı

Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü

Daimi Üye

Emre Özbek

Uyum Direktörü

Daimi Üye

Özcan Elçi

Bilgi Teknolojileri RKU Yöneticisi

Daimi Üye

Cihan Subaşı

Kurumsal Güvenlik Sorumlusu

Daimi Üye

Kerem Güngör

Kişisel Veri Koruma Yöneticisi

Daimi Üye/ Sekreter

Canfeda Karabulut

Güvenlik Mühendisi

Daimi Üye/Sekreter

Cemal Onaran

Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY

Katılımcı Üye

Mahmut Akten

Kur., Yatırım Bank. ve Global Piyasalar’ dan Sorumlu GMY

Katılımcı Üye

Çağrı Süzer

Müşteri Çöz. ve Dijital Bankacılık’ tan Sorumlu GMY

Katılımcı Üye

 

Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü /
Ödeme Sistemleri ve İş Ortaklıkları’ndan Sorumlu GMY

Katılımcı Üye

Osman Turgut

Teftiş Kurulu Başkanı

Katılımcı Üye

Sebnem İpekci

TM - Strateji ve Kontrol Birim Müdürü

Katılımcı Üye

Özge Çağlar

TM-Dijital Bankacılık ve Müşteri Deneyimi Birim Müdürü

Katılımcı Üye

Şahin Dalbudak

TM - Bankacılık Uygulamaları Birim Müdürü

Katılımcı Üye

Mustafa Şen

TM - Ödeme Sistemleri Birim Müdürü

Katılımcı Üye

Mustafa Sakin

TM-Mimari ve Teknoloji Platformları Birim Müdürü

Katılımcı Üye

Tuna Barış Özken

TM – Altyapı ve İletişim Birim Müdürü

Katılımcı Üye

Emre Kunt

TM - Servis Rezilyans ve Süreklilik Birim Müdürü

Katılımcı Üye

Kutluhan Apaydın

TM - Kurumsal Çöz. ve Finansal Şirketler Birim Müdürü Ü

Katılımcı Üye

Burak Erkek

Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı

Katılımcı Üye

Sibel Kaya

KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY

Katılımcı Üye

Seval Demirkılıç

TM - Proje ve Çevik Metot Yönetimi Birim Müdürü

Katılımcı Üye

Umit Malkoc

TM - Güvenlik Operasyonları Birim Müdürü

Katılımcı Üye

Kerem Aslandağ

TM - Teknoloji Uyum ve Kalite Yönetişimi Yöneticisi

Katılımcı Üye

Ozgur Tunali

Yetenek ve Kültür Veri Bilimi Yöneticisi

Katılımcı Üye

Şevki Öğüt

Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı

Katılımcı Üye

Ceren Acer Kezik

Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY

Katılımcı Üye

Hülya Türkmen

Bireysel Müşteri Çözümleri Direktörü

Katılımcı Üye

Ceyhun İvegener

Yetenek Çözümleri ve Ödüllendirme Direktörü

Katılımcı Üye

Burak Altun

TM - Güvenlik Operasyonları Yöneticisi

Katılımcı Üye

Alpaslan Özbey

Kredi Kartı ve Üye İşyeri Koordinasyon Direktörü

Katılımcı Üye

Izzet Hacıalioglu

Dijital Özel Projeler Yöneticisi

Katılımcı Üye

Murat Atay

Kredi Riski Yönetimi Başkanı

Katılımcı Üye

Seda Saglam

Bireysel İş Geliştirme Yöneticisi

Katılımcı Üye

Selen Kuruten

TM - Uygulama Servisleri Rezilyans Yön. Birim Müdürü

Katılımcı Üye