Search

Veri Güvenliği ve Verinin Korunması Komitesi

Veri Güvenliği ve Verinin Korunması Komitesi'nin amacı Garanti Bankası'na veya müşterine ait verinin ilgili yasal düzenlemelere ve Banka politikalarına uygun olarak güvenliğini sağlamaktır.

Komitenin görevleri;

  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan politikaların belirlenmesini, belirli periyotlarda gözden geçirilmesini ve ihtiyaç durumunda güncellenmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunmasına ilişkin çalışmaların önceliklendirilmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında işletilen süreçlerin etkinliğini takip etmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını değerlendirerek karara bağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan mevzuat değişikliklerinin takibini sağlamak ve ve değişikliklerin Banka bünyesinde hayata geçirilmesini sağlamak.

Toplanma Sıklığı: Komite 3 ayda 1 kez toplanmaktadır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 3
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Dr. M. Cüneyt Sezgin Veri Güvenliği Komitesi
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Şebnem İpekçi TM - Strateji ve Kontrol'den Sorumlu GMY
Ferda Özge TM - Altyapı ve İletişim'den Sorumlu GMY
Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik'ten Sorumlu GMY
Eray Kaya TM - Bankacılık Uygulamaları'ndan Sorumlu GMY
Fatih Bektaşoğlu TM - Dijital Bank., Müşt. Den., Mimari'den Sorumlu GMY
Reha Emekli TM - Ödeme Sist., Hazine ve Yatırım Bank.'dan Sorumlu GMY
Kutluhan Apaydın TM - Kurumsal Çöz. ve Finansal Şirketler'den Sorumlu GMY
Feridun Aktaş TM - Kurumsal Güvenlik'ten Sorumlu GMY
Emre Kunt  TM - Uygulama Operasyonları'ndan Sorumlu GMY
Berna Avdan Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri
Beyza Yapıcı Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü
Burak Erkek Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü
Sibel Kaya Yetenek ve Kültür İş Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü
Korcan Demircioğlu Müşteri Güvenliği ve İşlem Riski Yönetimi Direktörü
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü
Emre Poyraz TM - Veri Yönetişimi Birim Müdürü
Seval Demirkılıç TM - Proje ve Çevik Metot Yönetimi Birim Müdürü
Ümit Malkoç TM - Bilgi Güvenliği BT Risk ve İş Sürekliliği Birim Müdürü
Bekir Özmen TM - Bilgi Güvenliği Yöneticisi
Kerem Aslandağ TM - BT Denetim Koordinasyon ve Sertifika Yönetimi Yöneticisi
- TM - Siber Güvenlik Birim Müdürü