Veri Güvenliği ve Verinin Korunması Komitesi

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları:

Garanti Bankası'na veya müşterine ait verinin ilgili yasal düzenlemelere ve  Banka politikalarına uygunluğunu sağlamaktan sorumludur.

Komitenin sorumlulukları:

  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan politikaların belirlenmesini, belirli periyotlarda gözden geçirilmesini ve ihtiyaç durumunda güncellenmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunmasına ilişkin çalışmaların önceliklendirilmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında işletilen süreçlerin etkinliğini takip etmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını değerlendirerek karara bağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan mevzuat değişikliklerinin takibini ve değişikliklerin banka bünyesinde hayata geçirilmesini sağlamak,

Kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak hazırlanan çalışmaların, yeterliliğini ve koordinasyonunu politika, prosedür vb. dokümantasyon çalışmaları ile birlikte değerlendirir.

Çalışmalar hazırlanırken içinde bulunulan çalışma ortamının verimliliğini ve işlerliğini takip eder, ve çalışma ortamının iyileştirilmesi için gerekli aksiyonların alınmasını sağlar.

Veri Güvenliği ve Verinin Korunması ile ilgili olarak:

  • Farkındalığın arttırılması için eğitim çalışmalarını takip ederek gerekli yönlendirmelerde bulmak,
  • Önemli mevzuat değişiklikleri hakkında yönlendirici değerlendirmeler yapmak,
  • Yürütülen çalışmalarda önceliklendirme kriterlerini değerlendirmek.

Komite Tarihçesi: Mart 2019’da kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite 4 ayda 1 kez toplanmaktadır.

2022 Yılı Toplanma Adedi: 3

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY Üye
Aydın Düren Bağımsız YK Üyesi Üye
Tuba Köseoğlu Okçu Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY Üye
Ferda Özge TM - Altyapı ve İletişim Birim Müdürü Üye
Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik Birim Müdürü Üye
Feridun Aktaş TM - Kurumsal Güvenlik Birim Müdürü Üye
Osman B. Turgut Teftiş Kurulu Başkanı Katılımcı Üye
Emre Özbek Uyum Direktörü Üye
Denel Şehriban Kırali Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri Üye
Beyza Yapıcı Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü Üye
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü Üye
Korcan Demircioğlu Müşteri Güv. ve İşlem Riski Yönetimi Direktörü Üye
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü Üye
Emre Poyraz TM - Veri Yönetişimi Birim Müdürü Üye
Cihan Subaşı Bilgi Sistemleri Güvenliği Sorumlusu Üye
Canfeda Karabulut Güvenlik Mühendisi Üye / Sekreter
Kerem Güngör Kişisel Veri Koruma Sorumlusu Üye / Sekreter