Search

Veri Güvenliği ve Verinin Korunması Komitesi

Garanti Bankası'na veya müşterine ait verinin ilgili yasal düzenlemelere ve  Banka politikalarına uygunluğunu sağlamaktan sorumludur.

Komitenin sorumlulukları:

  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan politikaların belirlenmesini, belirli periyotlarda gözden geçirilmesini ve ihtiyaç durumunda güncellenmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunmasına ilişkin çalışmaların önceliklendirilmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında işletilen süreçlerin etkinliğini takip etmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını değerlendirerek karara bağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan mevzuat değişikliklerinin takibini ve değişikliklerin banka bünyesinde hayata geçirilmesini sağlamak,

Kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak hazırlanan çalışmaların, yeterliliğini ve koordinasyonunu politika, prosedür vb. dokümantasyon çalışmaları ile birlikte değerlendirir.

Çalışmalar hazırlanırken içinde bulunulan çalışma ortamının verimliliğini ve işlerliğini takip eder, ve çalışma ortamının iyileştirilmesi için gerekli aksiyonların alınmasını sağlar.

Veri Güvenliği ve Verinin Korunması ile ilgili olarak:

  • Farkındalığın arttırılması için eğitim çalışmalarını takip ederek gerekli yönlendirmelerde bulmak,
  • Önemli mevzuat değişiklikleri hakkında yönlendirici değerlendirmeler yapmak,
  • Yürütülen çalışmalarda önceliklendirme kriterlerini değerlendirmek.

2021 Yılı Toplanma Adedi: 3

 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar

İlker Kuruöz

Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY

Üye

Aydın Düren

YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu

Üye

Didem Dinçer Başer

Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY

Üye

Ferda Özge

TM - Altyapı ve İletişim Birim Müdürü

Üye

Özgür Tüzemen

TM - Veri ve İleri Analitik Birim Müdürü

Üye

Feridun Aktaş

TM - Kurumsal Güvenlik Birim Müdürü

Üye

Osman B. Turgut

Teftiş Kurulu Başkanı

Üye

Emre Özbek

Uyum Direktörü

Üye

-

Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri

Üye

Beyza Yapıcı

Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü

Üye

Tolga Haliler

Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü

Üye

Korcan Demircioğlu

Müşteri Güv. ve İşlem Riski Yönetimi Direktörü

Üye

Barış Gülcan

İç Kontrol Merkezi Direktörü

Üye

Emre Poyraz

TM - Veri Yönetişimi Birim Müdürü

Üye

Cihan Subaşı

Bilgi Sistemleri Güvenliği Sorumlusu

Üye

Bekir Özmen

TM - Kurumsal Bilgi Güvenliği Yöneticisi

Üye / Sekreter

Kerem Güngör

Kişisel Veri Koruma Sorumlusu

Üye / Sekreter