Search

Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi

Komitenin amacı Sorumlu Bankacılık’ın bankacılık hizmetlerine ve Banka’nın stratejik önceliklerine entegre edilmesini sağlamak, Banka’nın paydaşlarını karar alma süreçlerinin merkezine oturtmasını sistematik olarak sağlamaktır.

Komite sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • Küresel olarak Sorumlu Bankacılık trendlerini ve BBVA Grubu içinde Sorumlu Bankacılık’ın gelişimini takip etmek, bu trendlerin ve gelişmelerin Garanti içinde nasıl uygulanabileceği ve uyumlanabileceği ile ilgili konuları değerlendirmek ve Garanti BBVA’da Sorumlu Bankacılık’ın gelişmesine yön vermek,
 • Sorumlu Bankacılık Planı’nın (SBP) hazırlanmasına ve KPI’ların belirlenmesine yön vermek, planı ve KPI’larını onaylamak,
 • SBP ve KPI’ları ile ilgili güncel bilgileri takip etmek, SBP üzerinde gerektikçe değişiklikler talep etmek ve/veya değişiklik önerilerini değerlendirmek/onaylamak,
 • SBP dahilindeki aksiyon planlarının doğru ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
 • Toplumsal Yatırım Planı ve Sorumlu Bankacılık İletişim Planı’nı değerlendirmek ve onaylamak,
 • TCR Planı’nı ve TCR Planı kapsamında alınan aksiyonları takip etmek, Müşteri Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere TCR planı ile ilgili öneriler geliştirmek,
 • Sorumlu Bankacılık politikaları ve stratejisinin geliştirilmesine yön vermek, politika ve stratejileri değerlendirmek ve onaylamak, Sorumlu Bankacılık ile ilgili raporlamaları ve Faaliyet Raporu’nun Sorumlu Bankacılık bölümlerini değerlendirmek ve onaylamak,

Sürdürülebilirlik sorumlulukları;

 • Enerji tüketimi, atık yönetimi vb. unsurlar ile Bankamızın çevreye doğrudan etkilerinden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izlemek,
 • Finansman sağlanan projeler ve diğer krediler kanalıyla çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan dolaylı etkilerinin yol açabileceği risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izler ve gerektiğinde ilgili karar organlarına görüş vermek,
 • Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında Banka itibarını ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin yönetilmesine ilişkin çalışmaları takip etmek,
 • Banka'nın sürdürülebilirlik yapısı çerçevesinde verilen tüm kararların ve yürütülen projelerin, Banka'nın diğer politika ve ilgili yönetmelikleriyle uygunluğunun sağlandığından emin olmak,
 • Bankanın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ürün ve hizmetler sunmasına yönelik çalışmaları yönetmek,
 • Sürdürülebilirlik ile bağlantılı çalışmaların etkinliğini izlemek,
 • İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu’na faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
 • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak olarak sıralanmaktadır.

2021 Yılı Toplanma Adedi: 4

 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar

Ebru Dildar Edin

Kur., Yatırım Bank. ve Global Piyasalar’ dan Sorumlu GMY

Başkan

Recep Baştuğ

Genel Müdür / YK Üyesi

Üye

Işıl Akdemir Evlioğlu

Müşteri Çöz. ve Dijital Bankacılık’ tan Sorumlu GMY

Üye

Sibel Kaya

KOBİ Bankacılığından Sorumlu GMY

Üye

Didem Dinçer Başer

Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY

Üye

Aydın Güler

Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY

Üye

Aydın Düren

YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu

Üye

Mahmut Akten

Bireysel Bankacılık ‘tan Sorumlu GMY

Üye

Cemal Onaran

Ticari Bankacılık ‘tan Sorumlu GMY

Üye

Murat Atay

Kredi Riski Yönetimi Başkanı

Üye

Elif Güvenen

Kurumsal Marka Yön. ve Pazarlama İletişimi Direktörü

Üye

Hülya Türkmen

Müşteri Deneyimi ve Hizmet Modeli Direktörü

Üye

Emre Hatem

Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü

Üye

Mustafa Sağlık

KOBİ Bank. Saha Ve Performans Yönetimi Direktörü

Üye

Handan Saygın

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Üye

Hakan Öger

KOBİ Bankacılığı Pazarlama Direktörü

Üye

Nazlı Çakıroğlu Boysan

Sorumlu Bankacılık Koordinasyon Yöneticisi

Üye / Sekreter