Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi

Komite Sorumlusu : Seray İmer

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Komitenin amacı Sorumlu Bankacılık’ın bankacılık hizmetlerine ve Banka’nın stratejik önceliklerine entegre edilmesini sağlamak, Banka’nın paydaşlarını karar alma süreçlerinin merkezine oturtmasını sistematik olarak sağlamaktır.

Komite sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • Küresel olarak Sorumlu Bankacılık trendlerini ve BBVA Grubu içinde Sorumlu Bankacılık’ın gelişimini takip etmek, bu trendlerin ve gelişmelerin Garanti içinde nasıl uygulanabileceği ve uyumlanabileceği ile ilgili konuları değerlendirmek ve Garanti BBVA’da Sorumlu Bankacılık’ın gelişmesine yön vermek,
 • Sorumlu Bankacılık Planı’nın (SBP) hazırlanmasına ve KPI’ların belirlenmesine yön vermek, planı ve KPI’larını onaylamak,
 • SBP ve KPI’ları ile ilgili güncel bilgileri takip etmek, SBP üzerinde gerektikçe değişiklikler talep etmek ve/veya değişiklik önerilerini değerlendirmek/onaylamak,
 • SBP dahilindeki aksiyon planlarının doğru ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
 • Toplumsal Yatırım Planı ve Sorumlu Bankacılık İletişim Planı’nı değerlendirmek ve onaylamak,
 • TCR Planı’nı ve TCR Planı kapsamında alınan aksiyonları takip etmek, Müşteri Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere TCR planı ile ilgili öneriler geliştirmek,
 • Sorumlu Bankacılık politikaları ve stratejisinin geliştirilmesine yön vermek, politika ve stratejileri değerlendirmek ve onaylamak, Sorumlu Bankacılık ile ilgili raporlamaları ve Faaliyet Raporu’nun Sorumlu Bankacılık bölümlerini değerlendirmek ve onaylamak,

Sürdürülebilirlik sorumlulukları;

 • Enerji tüketimi, atık yönetimi vb. unsurlar ile Bankamızın çevreye doğrudan etkilerinden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izlemek,
 • Finansman sağlanan projeler ve diğer krediler kanalıyla çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan dolaylı etkilerinin yol açabileceği risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izler ve gerektiğinde ilgili karar organlarına görüş vermek,
 • Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında Banka itibarını ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin yönetilmesine ilişkin çalışmaları takip etmek,
 • Banka'nın sürdürülebilirlik yapısı çerçevesinde verilen tüm kararların ve yürütülen projelerin, Banka'nın diğer politika ve ilgili yönetmelikleriyle uygunluğunun sağlandığından emin olmak,
 • Bankanın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ürün ve hizmetler sunmasına yönelik çalışmaları yönetmek,
 • Sürdürülebilirlik ile bağlantılı çalışmaların etkinliğini izlemek,
 • İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu’na faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
 • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak olarak sıralanmaktadır.

Komite Tarihçesi: Komitenin kuruluş onayı 22 Şubat 2017'de alınmıştır. Ocak 2020'de Sürdürülebilirlik Komitesi ile birleştirilmiştir.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite yılda  2 kez toplanmaktadır.

2022 Yılı Toplanma Adedi: 2

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çöz. ve Dijital Bankacılık’ tan Sorumlu GMY Başkan
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi Üye
Mahmut Akten Kur., Yatırım Bank. ve Global Piyasalar’ dan Sorumlu GMY Üye
Sibel Kaya KOBİ Bankacılığından Sorumlu GMY Üye
Tuba Köseoğlu Okçu Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY Üye
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY Üye
Aydın Düren YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu Üye
Ceren Acer Kesik Bireysel Bankacılık ‘tan Sorumlu GMY Üye
Murat Atay Kredi Riski Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Üye
Çağrı Süzer Ödeme Sistemleri Ve İş Ortaklıklarından Sorumlu GMY Üye
Cemal Onaran Ticari Bankacılık ‘tan Sorumlu GMY Üye
Elif Güvenen Kurumsal Marka Yön. ve Pazarlama İletişimi Direktörü Üye
Hülya Türkmen Bireysel Müşteri Çözümleri Direktörü Üye
Özgür Özkan Müşteri Deneyimi ve Hizmet Modeli Direktörü Üye
Hakan Birhan Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Üye
Kerem Ömer Orbay Bireysel Bankacılık Pazarlama Direktörü Üye
Mustafa Sağlık KOBİ Bank. Saha Ve Performans Yönetimi Direktörü Üye
Handan Saygın Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üye
Hakan Öger KOBİ Bankacılığı Pazarlama Direktörü Üye
Koray Öztopçu Tüketici Finansmanı Direktörü Üye
Selim Selimata Kurumsal Ve Özellikli Krediler Direktörü Üye
Demet Yavuz Ticari Bankacılık İstanbul Pazarlama Direktörü Üye
Zeynep Özer Yıldırım                   Ticari Bankacılık Anadolu Pazarlama Üye
Gülay Başak Ticari Krediler Direktörü Üye
Fulya Göyenç Kurumsal Bankacılık Direktörü Üye
Kaan Kırtız İnşaat Ve Emlak Direktörü Üye
Seray İmer Sürdürülebilirlik Yöneticisi Üye/Sekreter
İrem Barzilay Sürdürülebilir Finans Yöneticisi  Üye
Zeynep Gönülkırmaz Sorumlu Bankacılık Yönetmeni Üye