Search

Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi

Komitenin amacı Sorumlu Bankacılık’ın bankacılık hizmetlerine ve Banka’nın stratejik önceliklerine entegre edilmesini sağlamak, Banka’nın paydaşlarını karar alma süreçlerinin merkezine oturtmasını sistematik olarak sağlamaktır.

Komite sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • Küresel olarak Sorumlu Bankacılık trendlerini ve BBVA Grubu içinde Sorumlu Bankacılık’ın gelişimini takip etmek, bu trendlerin ve gelişmelerin Garanti içinde nasıl uygulanabileceği ve uyumlanabileceği ile ilgili konuları değerlendirmek ve Garanti BBVA'da Sorumlu Bankacılık’ın gelişmesine yön vermek,
 • Sorumlu Bankacılık Planı’nın (SBP) hazırlanmasına ve KPI’ların belirlenmesine yön vermek, planı ve KPI’larını onaylamak,
 • SBP ve KPI’ları ile ilgili güncel bilgileri takip etmek, SBP üzerinde gerektikçe değişiklikler talep etmek ve/veya değişiklik önerilerini değerlendirmek/onaylamak,
 • SBP dahilindeki aksiyon planlarının doğru ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
 • Toplumsal Yatırım Planı ve Sorumlu Bankacılık İletişim Planı’nı değerlendirmek ve onaylamak,
 • TCR Planı’nı ve TCR Planı kapsamında alınan aksiyonları takip etmek, Müşteri Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere TCR planı ile ilgili öneriler geliştirmek,
 • Sorumlu Bankacılık politikaları ve stratejisinin geliştirilmesine yön vermek, politika ve stratejileri değerlendirmek ve onaylamak, Sorumlu Bankacılık ile ilgili raporlamaları ve Faaliyet Raporu’nun Sorumlu Bankacılık bölümlerini değerlendirmek ve onaylamak.

Sürdürülebilirlik sorumlulukları;

 • Enerji tüketimi, atık yönetimi vb. unsurlar ile Bankamızın çevreye doğrudan etkilerinden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izlemek,
 • Finansman sağlanan projeler ve diğer krediler kanalıyla çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan dolaylı etkilerinin yol açabileceği risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izler ve gerektiğinde ilgili karar organlarına görüş vermek,
 • Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında Banka itibarını ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin yönetilmesine ilişkin çalışmaları takip etmek,
 • Banka'nın sürdürülebilirlik yapısı çerçevesinde verilen tüm kararların ve yürütülen projelerin, Banka'nın diğer politika ve ilgili yönetmelikleriyle uygunluğunun sağlandığından emin olmak,
 • Bankanın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ürün ve hizmetler sunmasına yönelik çalışmaları yönetmek,
 • Sürdürülebilirlik ile bağlantılı çalışmaların etkinliğini izlemek,
 • İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu’na faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
 • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak olarak sıralanmaktadır.

Toplanma Sıklığı: Yılda 2 kez toplanmaktadır.
2020 Yılı Toplanma Adedi: 1
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Sinem Özonur Entegre Düşünce ve Raporlama Yöneticisi
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Sibel Kaya Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı
Elif Güvenen Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü
Hülya Türkmen Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti Direktörü
Emre Hatem Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü
Mustafa Sağlık KOBİ - Orta ve Büyük İşletme Bankacılığı Direktörü
Handan Saygın Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Hakan Öger KOBİ - Küçük İşletme Bankacılığı Direktörü
Nazlı Çakıroğlu Boysan Sorumlu Bankacılık Koordinasyon Yöneticisi
Ceren Solak Yılmaz Sürdürülebilir Finans Yöneticisi