Operasyonlarımızın Çevreye Etkisi

Garanti BBVA, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerini sistemli ve etkin bir şekilde yönetebilmek hedefiyle birçok çalışma yönetmektedir.

İklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir bakış açısını tüm şube ve binalarımızdaki uygulamalarda sürdürmeye devam ediyoruz. Bu aşamada faaliyetlerimizin çevresel etkilerini yönetmeye ve enerji verimliliğini sağlamaya çalışıyoruz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, kurum faaliyetlerinin her aşamasında çevresel etkilerin tespiti ve belirlenen bu etkilerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararların asgari düzeye indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif etmektedir.

2012 yılında ISO 14001 sertifikasıyla belgelendirilen Çevre Yönetim Sistemimiz (ÇYS), 2015 sonu itibarıyla bankacılık operasyonlarımızın bulunduğu şube ve binalarımızın tamamını kapsıyor.

Operasyonlar kaynaklı çevresel etkileri kontrol etmek ve sistematik bir şekilde yönetmek amacıyla Banka, 2012 yılından sertifikalandırılan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile operasyonları kaynaklı çevresel etkilerini yönetmek amacıyla çalışıyor. 2015’ten bu yana tüm şube ve binaların kapsama dahil edildiği sistem, aynı zamanda kapsamlı bir Çevre Politikası ve tüm çalışanlara zorunlu atanan “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi” ile de desteklenerek tüm paydaşlar için farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Garanti BBVA, şube ve binalarında atıklarını kaynağında ayrıştırıyor ve etkin bir atık yönetimi uyguluyor. 2022’de sertifikalandırılan Zincirlikuyu Genel Müdürlük ve Pendik Kampüs binalarına ek olarak, 2023 yılında da 14 hizmet binasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldı. Ayrıca, bu kapsamda tüm çalışanlara “Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Sıfır Atık Eğitimi” veriliyor ve çalışan farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

2023 yılında, Banka’nın enerji performansını yönetmek, iyileştirmek ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak amacıyla Zincirlikuyu Genel Müdürlük, Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binası için dünya genelinde kabul görmüş olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası alındı. Bu kapsamda oluşturulan Enerji Politikası tüm çalışanlara ve kamuya açıklandı. Çalışan farkındalığını artırmak üzere, sertifikalandırılan binalardaki çalışanlara zorunlu, diğer lokasyon çalışanlarına ise seçmeli olarak Kampüs platformu üzerinden “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi” veriliyor. Kurulan bu sistem ile çevresel etki ve karbon ayak izinin azaltılması, enerji kaynaklı maliyetlerin azalması ve kaynakların etkin kullanımı amaçlanıyor.

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı

Banka’nın Eko-Verimlilik Planı kapsamında su tüketimini azaltma hedefine yönelik olarak, ilk kez 2023 yılında Banka’nın şube ve binalarının 2022 su tüketimi uluslararası kabul görmüş ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı’na göre hesaplandı ve sertifikalandırıldı.

Çatı Tipi Güneş Enerjisi Sistemleri

Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelesine destek veren Garanti BBVA, 2023 yılında, elektrik tüketimini doğrudan kendi güneş enerjisi santralleri ile karşılamak için pek çok projeye adım attı.

Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binalarına toplam kurulu gücü yaklaşık 300 kW, yıllık üretim kapasitesi de 350 MWh olarak planlanan Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kuruldu. GES enerji üretimiyle toplamda yıllık 160 ton karbon emisyonunun engellenmesi hedefleniyor.

2023 yılı başından itibaren ATM çatılarına 81 güneş enerjisi paneli yerleştirdi. Bu kurulumlar ile bir ATM’nin aylık enerji tüketiminin yaklaşık %50’si (ortalama 150 KWh) güneş enerjisinden sağlanabilecek.

Önceki yıllarda üretime geçen Akdeniz Şube, Sivas Müşteri İletişim Merkezi ve Bodrum Şube çatılarındaki GES'lerin 90 kW kurulu gücü bulunuyordu. Yeni GES kurulumları ile Garanti BBVA’nın toplam kurulu gücü 400 kW’a yaklaştı. Bu sayede Banka’nın faaliyetleri için kullandığı toplam enerji içindeki yenilenebilir enerji oranı artarken karbon ayak izinin düşmesine de katkı sağlanıyor.

LEED Yeşil Bina Sertifikası

Garanti BBVA Zincirlikuyu Genel Müdürlük binası yeşil bina derecelendirme sistemlerinden LEED Platinum sertifikasına sahip Türkiye’den tek banka; Kızılay Hizmet Binası ise Yeni Binalar kategorisinde Platinum sertifikasına sahip tek banka binası. Ayrıca Pendik Teknoloji Kampüsü, Sivas Müşteri İletişim Merkezi ve Karşıyaka İzmir Binaları da LEED Gold Sertifikalı olma özelliği taşıyor.

Karbon Nötr Banka

Garanti BBVA, 2020 itibarıyla kapsam 1 ve 2 emisyonlarında Karbon Nötr Banka oldu. 2020 sonunda faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları %75 azaltan Banka, kalan emisyonları için karbon kredisi satın alarak, azaltım hedefinden 15 yıl önce karbon nötr banka oldu. 2021’den beri de faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları karbon kredisi satın alarak nötrlemeye devam ediyor ve uluslararası kuruluşlar tarafından kabul görmüş gönüllü karbon piyasalarındaki projeleri destekliyor.

Yenilenebilir Enerji

2023’de, 829 Garanti BBVA şubesi ve 49 binada, 93,4 GWh’lık elektrik ihtiyacının tamamı, enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini kanıtlayan IREC sertifikası ile alındı. Böylece yaklaşık 2,7 milyon ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen yaklaşık 43.000 tCO2e karbon emisyonu engellenmiş oldu.

Uzak Göz Sistemi

Garanti BBVA Mayıs 2021’de altyapı izlenmesi ve kontrolü sayesinde elektrik tüketimlerinin sınırlandırılması için Uzak Göz Sistemi'ni uygulamaya başladı. 2023 yılında yeni kurulumlar ve yer değiştiren/yenilenen şubelere yapılan kurulumlarla 293 lokasyona ulaşıldı. Bu sistem sayesinde Banka lokasyonlarının 157'sinde elektrik tüketimlerinde 2019 yılı eş aylarına kıyasla %15 tasarruf sağladı.

Diğer Çalışmalar

Uzun vadede yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak ve iş süreçlerindeki enerji tüketimi ve çevresel etkiyi azaltmak için Banka tüm enerjisi ile çalışıyor.

Tüm şube ve ATM’lerde enerji verimliliği sağlayan LED aydınlatmalar tercih ediliyor.

Şubelerde ozon tabakasına daha az zarar veren ve A+ enerji sınıfı iklimlendirme sistemlerine geçerek, tasarruf sağlayan yeni nesil klima kullanımı ile enerji verimliliği artırılıyor.

Şubelerde zaman saati ile iç aydınlatmaların düzenlenmesi ve yaklaşık 600 şubede reklam aydınlatmalarının gece 01.00’dan itibaren kapatılması sağlanıyor.

Mimarisi uygun olan şubelerde ısı geri kazanım cihazları kullanılıyor.

Şubelerin %90’ına zaman saati eklenerek uzaktan kontrol olmaksızın, aydınlatmaların bir bölümünün çalışma saati sınırlandırılıyor.