Sürdürülebilirlik

Garanti BBVA sürdürülebilirlik programını nasıl tanımlar?

Garanti BBVA, "gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneklerini tehlikeye sokmaksızın bugünkü neslin ihtiyaçlarının karşılanması" olarak tanımlanan "sürdürülebilirlik" konusuna azami önemi vererek paydaşlarına kattığı değeri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmayı hedeflemektedir.

 
Garanti BBVA sürdürülebilirlik adına hangi insiyatifleri destekler?
Girişim / Kuruluş Katılma Tarihi
İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) 2017
Karbon Fiyatlandırma Liderlik Koalisyonu (CPLC) 2017
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 2017
Yüzde Otuz Kulübü Türkiye 2017
TurkishWIN 2017
TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu 2016
Paris Pledge for Action 2016
Science-Based Target 2016
Caring for Climate 2015
BM Küresel İlkeler Karbon Fiyatı konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri 2015
'HeforShe' 2015
CDP Su Programı 2015
Profesyonel İş Kadınları Derneği (PWN) 2015
Entegre Raporlama Türkiye Ağı 2015
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) 2014
Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) 2013
WWF Yeşil Ofis 2013
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 2013
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) İş Ağı 2013
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) 2012
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) 2012
HP Gezegen Ortaklığı Programı (HP Planet Partners) 2012
Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) 2012
BM Sorumlu Yatırım İlkeleri1 (UN PRI) 2011
BM Çevre Programı – Finans İnisiyatifi (UNEP – FI) 2011
CDP İklim Değişikliği Programı 2010
Türkiye Bankalar Birliği 1958
1%100 T. Garanti Bankası A.Ş. iştiraki olan Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından imzalanmıştır.
 
Garanti BBVA’nın sürdürülebilirlik programı, ödülleri ve başarıları hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?

Bu bilgi için lütfen Sürdürülebilirlik sayfasını ziyaret edin.