Search

Desteklenen İnisiyatifler

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu konudaki inisiyatiflere aktif olarak katılıyor.

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu konudaki inisiyatiflere aktif olarak katılıyor.2019 yılında Garanti BBVA, kamu programları, politika belirleyiciler, özel sektör, akademi ve STK'lar gibi çeşitli paydaş gruplarının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalıklarını artırmak ve bilgi aktarımı gerçekleştirmek amacıyla toplam 1,5 milyon TL katkı sağlamıştır. Bu tutarın %78.65’i iklim değişikliği ile mücadele için lobi faaliyetlerine, %15.04’ü sürdürülebilir finansman için lobi faaliyetlerine, %6.31’i ise diğer lobi faaliyetlerine harcanmıştır.

Üyeliklerimiz:

Girişim /Kuruluş

Katılma Tarihi

İş Dünyası Plastik Girişimi 2019
Büyük Menderes Havzası Temiz Üretim Hareketi 2018
UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu 2018
CPLC Yönlendirme Komitesi 2018
30% Kulübü Türkiye 2017
Task Force on Climate-related Financial Disclosures 2017
Karbon Fiyatlaması Liderlik Koalisyonu (CPLC) 2017
YASED – International Investors Association 2017
TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu 2016
Paris Pledge for Action 2016
Science-Based Target 2016
Caring for Climate (C4C) 2015
BM Küresel İlkeler Karbon Fiyatı konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri 2015
‘HeforShe’ 2015
CDP Su Programı 2015
Entegre Raporlama Türkiye Ağı 2015
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) 2014
Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) 2013
WWF Yeşil Ofis 2013
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) İş Ağı 2013
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) 2012
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) 2012
HP Gezegen Ortaklığı Programı (HP Planet Partners) 2012
Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) 2012
BM Çevre Programı – Finans İnisiyatifi (UNEP – FI) 2011
CDP İklim Değişikliği Programı 2010
Türkiye Bankalar Birliği 1958