Desteklenen İnisiyatifler

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu konudaki inisiyatiflere aktif olarak katılıyor.

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu konudaki inisiyatiflere aktif olarak katılıyor.2019 yılında Garanti BBVA, kamu programları, politika belirleyiciler, özel sektör, akademi ve STK'lar gibi çeşitli paydaş gruplarının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalıklarını artırmak ve bilgi aktarımı gerçekleştirmek amacıyla toplam 1,5 milyon TL katkı sağlamıştır. Bu tutarın %78.65’i iklim değişikliği ile mücadele için lobi faaliyetlerine, %15.04’ü sürdürülebilir finansman için lobi faaliyetlerine, %6.31’i ise diğer lobi faaliyetlerine harcanmıştır.

Üyeliklerimiz:

Girişim /Kuruluş

Katılma Tarihi

Net Sıfır Bankacılık Birliği 2021
Etki Yatırımı Derneği 2021
İş Dünyası Plastik Girişimi 2019
UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu 2018
Büyük Menderes Havzası Temiz Üretim Hareketi 2018
%30 Kulübü Türkiye 2017
İklimle İlgili Finansal Açıklamalara İlişkin Görev Gücü 2017
Karbon Fiyatlaması Liderlik Koalisyonu (CPLC) 2017
YASED – Uluslararası Yatırımcılar Derneği 2017
Hedef Cinsiyet Eşitliği 2017
Aile İçi Şiddetle Mücadele 2017
UNGC 2017
TÜSİAD 2016
Paris Eylem Taahhüdü 2016
Bilime Dayalı Hedefler 2016
‘HeforShe’ 2015
CDP Su Programı 2015
Entegre Raporlama Türkiye Ağı 2015
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) 2014
Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) 2013
WWF Yeşil Ofis 2013
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) İş Ağı 2013
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) 2012
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) 2012
HP Gezegen Ortaklığı Programı 2012
Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) 2012
BM Çevre Programı – Finans İnisiyatifi (UNEP – FI) 2011
CDP İklim Değişikliği Programı 2010
Türkiye Bankalar Birliği 1958