Kapsayıcı Büyüme - Girişimcilik

Garanti BBVA olarak çağın olanaklarını herkese sunma amacı doğrultusunda  tüm kesimlerin sürdürülebilir kalkına sürecine dahil olduğu ve elde edilen faydayı paylaştığı kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Stratejik öncelik olarak girişimcilik konusuna büyük bir önem veriyor ve bu konuyu uzun yıllardır bütünsel bir çerçevede sahipleniyoruz. Kadın girişimciliğinden etki girişimciliğine ve ekonomik büyümenin önemli oyuncuları olan teknoloji odaklı girişimcilere uzanan, onlara özel ürün ve hizmetlerle desteklediği çalışmalara çeşitli platformlarda imza atıyoruz.

Girişimcilik ekosisteminin sağlıklı büyümesi ve ülkemizdeki girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için girişimcilerle iş birliği fırsatları yaratmak en büyük amaçlarımızdan biri. Bu kapsamda 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile ekonominin itici güçlerinden olan ve yüksek katma değer yaratan erken aşama girişimcilere destek olmayı amaçlıyoruz. Girişimlere; ofis, mentorluk, yatırıma hazırlık, pazarlama ve eğitim desteklerinin yanı sıra girişimcilik ekosistemine yönelik network ve iş birliği desteği de sağlıyoruz.

Bununla beraber, Garanti BBVA olarak tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı, kapsayıcı bir ekonominin daha hızlı ve verimli büyüyeceği anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik yaşama katılımını 2006 yılından beri aralıksız destekliyoruz. Finansal ve finansal olmayan kapsayıcı desteğinin önemli bir parçası olan kadın girişimcilere yönelik finansman, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olarak 4 başlık altında topladığımız bütünsel ve kesintisiz desteği 17 yıldır sürdürüyoruz.

Garanti BBVA olarak toplumsal yatırım programlarımızı, yüksek sosyal etki yaratma hedefiyle, toplumun ihtiyaçlarını ve paydaşlarımızın bankadan beklentilerini ana iş alanlarımızla stratejik açıdan uyumlu bir şekilde önceliklendirerek geliştiriyoruz. 2021-2025 Toplumsal Yatırım Taahhüdümüz çerçevesinde, topluma değer katmak amacıyla üç odak alanında alışmalarımızı yürütüyoruz: Eşitsizliklerin azaltılması, herkes için eğitim, erişilebilir kültür ve bilgi üretimi. Kurucusu olduğumuz kurumlarla topluma katkı sağlıyor; çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte projeler yürütüyoruz. Bu doğrultuda öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek çocukların nitelikli eğitime erişim hakkını koruma amacıyla 2008 yılında Öğretmen Akademisi Vakfı’nı kurduk ve bugüne kadar 280 binden fazla öğretmenimizle beraber çalışma fırsatı bulduk. Diğer yandan, 2011’de temellerini attığımız kültür sanat kurumumuz Salt, 3 milyondan fazla kişiyi ağırladı ve herkese açık ve ücretsiz bir şekilde erişime sunduğu dijital yayınların sayısı 2 milyonu aştı. Tüm toplumsal yatırım programlarımıza dair detaylı bilgi için tıklayın.