Toplumsal Yatırım Programları

2021-2025 Stratejimiz

Garanti BBVA olarak toplumsal yatırım programları stratejilerimizi belirlerken, Türkiye ve dünyada, Garanti BBVA'nın değerleriyle örtüşen toplumsal duyarlılıklar ve ortak sorunlar üzerine yoğunlaşıyoruz.

Sorumlu bankacılık anlayışıyla, toplumun ihtiyaçlarını ve paydaşlarımızın bankadan beklentilerini ana iş alanlarımızla stratejik açıdan uyumlu bir şekilde önceliklendirerek toplumsal yatırım programlarımızı geliştiriyoruz.

Bu kapsamda, topluma değer katmak amacıyla üç odak alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz:

 • Eşitsizliklerin azaltılması
 • Herkes için eğitim
 • Erişilebilir kültür ve bilgi üretimi

Kapsayıcı büyümeye desteklemek amacıyla odaklandığımız bu alanların yanı sıra iklim kriziyle mücadeleye katkı sunmak adına programlar geliştiriyoruz.

Kurucusu olduğumuz kurumlarla topluma katkı sağlıyor; çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte projeler yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm toplumsal yatırım programlarının sonuçlarını uluslararası kabul görmüş ölçme ve araştırma teknikleri ile takip ediyor, hedef kitle ve toplum üzerinde yarattığı sosyal etkiyi ölçümlüyoruz.

Toplumsal yatırım programlarımız aracılığıyla aynı zamanda, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkıda bulunuyoruz. 


Eşitsizliklerin Azaltılması

Dünya, insanların yoksulluk ve açlıktan kurtulmalarına yardımcı olma yolunda önemli ilerlemeler kaydederken eşitsizlik günümüzün en büyük zorluklarından biri olmaya devam ediyor. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikle mücadele için kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik edecek girişimlerin geliştirilmesi ve tüm insanlar için yaşam standartlarını iyileştirici programlar yürütmek hedefiyle çalışıyoruz.

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle, 2016 yılından beri uyguladığımız “5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı” ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sosyal ve finansal liderlik konusunda bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilere sosyal ve finansal konularda farkındalık kazandırılırken nihai olarak "iyi vatandaş olma" bilinci aşılanması hedefleniyor.

Programa katılan öğretmenler, program modüllerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı 6 günlük bir eğitim programına katılıyorlar. Ardından, mentorluk sürecine devam edecek öğretmenler, 5 ay boyunca öğrencileriyle 5 modül etrafında bir araya geliyorlar.

Program 5 modülden oluşuyor:

 • Kişisel Anlayış ve Keşif
 • Haklar ve Sorumluluklar
 • Tasarruf ve Harcama Bilinci
 • Planlama ve Bütçeleme
 • Sosyal ve Finansal Girişimcilik

Öne çıkan sayılar:

 • 2016 yılından bu yana 5 Taş Sosyal ve Sosyal ve Finansal Liderlik Programı 2500 ’den fazla öğretmene ve 35.000’den fazla öğrenciye ulaştı.
 • Programa 2021-2022 eğitim öğretim yılında, Türkiye’nin tüm illerinden 1053 öğretmen ve 9760 öğrenci katıldı.

EşitBiz

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratarak değişime katkı sunmak amacıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğinde EşitBiz projesini yürütüyoruz.

AÇEV ile “Eşitliğin Farkındayım” Eğitimi ve “Eşitlik İçin Harekete Geçiyorum” Atölyeleri

AÇEV'in sosyal girişimi olan Eşitliğe Değer'le, iştiraklerimiz dahil tüm banka çalışanlarına yönelik bir kurum içi eğitim hayata geçirdik. “Toplumsal cinsiyet nasıl oluşur?”, “Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir?”, “Toplumsal cinsiyet eşitliği nasıl sağlanabilir?” gibi temel konulara ek olarak iş yaşamıyla ilişkili başlıklar da yer aldığı eğitim ile tüm çalışma arkadaşlarımızda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Eğitimlerden sonraki süreçte ise toplumsal cinsiyet eşitliği alanında somut adımlar atarak harekete geçmek isteyen gönüllü çalışma arkadaşlarımızın katılacağı atölyeler gerçekleştirilecek.

ÖRAV ile Öğretmen Eğitimleri

Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimin Desteklenmesi Eğitimi EşitBiz projesinin bir diğer ayağı ise ÖRAV iş birliğinde hayata geçirdiğimiz, okul öncesi ve rehberlik öğretmenlerine yönelik eğitim programımız.“Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimin Desteklenmesi Eğitimi” ile birlikte, öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının artırılıp güçlendirilmesi, öğrenciler ve veliler ile çalışmalarını sağlayacak bütünsel bir program yürütülmesi amaçlanıyor.

Öne çıkan sayılar:

 • Eşitliğin Farkındayım Eğitimi’ni 2022 yılında yaklaşık 12 bin Garanti BBVA çalışanı tamamladı.
 • Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimin Desteklenmesi Eğitimi’yle 2022 yılında 649 öğretmene, dolaylı olarak yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşıldı.

Kadın Girişimci Programı

Tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı, kapsayıcı bir ekonominin daha hızlı ve verimli büyüyeceği anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik yaşama katılımını 16 yıldır aralıksız destekliyoruz.

Finansal ve finansal olmayan kapsayıcı desteğinin önemli bir parçası olan kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı finansman, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olarak 4 başlık altında topluyoruz.

Eğitim desteği altında Türkiye Kadın Girişimci Akademisi ile 4.500’e yakın kadın girişimciye girişimcilik eğitimleri sunmanın yanında bilgi ve deneyim paylaşımına uygun ortamlar yaratarak iş fırsatları geliştirmelerine destek sağlıyoruz.

Kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesine ve rol modellerin gün yüzüne çıkmasına katkı sağlayan, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları toplam 43 bini aştı.

KAGİDER öncülüğünde hayata geçen Ticaretin Kadınları Platformu’na verdiğimiz destekle de kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılması için yaptığımız çalışmaları farklı bir boyuta taşıdık.

Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı

Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik stratejisinin diğer ana başlığı olan kapsayıcı büyüme çerçevesinde girişimcileri uzun yıllardır ayrı bir müşteri grubu olarak ele alıyoruz.

Yüksek katma değer yaratan erken aşama girişimcilere ofis , mentorluk, yatırıma hazırlık, pazarlama ve eğitim  gibi destekler verilen Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile toplam 56 girişimciye girişimcilik ekosistemine yönelik network ve işbirliği desteği de sağlandı.


Herkes için Eğitim

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 4.'sü olan "Nitelikli Eğitim" kapsamında dünya çapında yeterli gelişimin kaydedilmediği gerçeği, günümüzde eğitim fırsatlarının yaygınlaştırılmasının önemini ortaya koyuyor. Bu kapsamda nitelikli eğitime erişim uzun yıllardır en fazla önem verdiğimiz alanların başında geliyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek çocukların nitelikli eğitime erişim hakkını koruma amacıyla, 2008 yılında Garanti BBVA tarafından kuruldu. Vakıf, kurulduğu günden bu yana, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek verecek eğitim programları tasarlıyor; projeler geliştiriyor ve öğretmenlerin daha donanımlı eğitimciler olmasına katkı sunmak adına çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü iş birliği kapsamında gönüllü okullardan gelen tüm başvuruları yanıtlayan ve bu okullara eğitimlerini ücretsiz olarak götüren ÖRAV'ın; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan tüm eğitimcilere yönelik farklı eğitim programları mevcut. Eğitim programlarının yanı sıra ÖRAV’ın tüm öğretmenlerin kullanımına açık, her zaman ve her yerden ulaşabilen, güvenilir bir bilgi/deneyim paylaşımı ortamı sağlayan "eKampüs” uzaktan eğitim platformu bulunuyor.

Öne çıkan sayılar:                      

 • ÖRAV 2008’den bu yana, Türkiye'nin 81 ilinde 280.000’den fazla öğretmene ulaştı. 
 • eKampüs’ün aktif kullanıcı sayısı 65.000.

Mesafe Tanımayan Öğretmenler

“Mesafe Tanımayan Öğretmenler” webinar serisi, pandemi döneminde öğretmenlerin ve öğrencilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, ÖRAV iş birliğiyle 2020 yılında hayata geçirildi. ÖRAV'ın uzaktan eğitim platformu olan eKampüs üzerinden gerçekleştirilen seri, eğitim-öğretim yılına yayılacak şekilde Türkiye’nin 81 ilinden tüm öğretmenlerin katılımına açık olarak yürütülüyor.

Webinar serisi, psikolojik dayanıklılık, eğitimde oyun, uzaktan eğitimde motivasyon ve sınıf yönetimi, eğitimde değişime uyumlanabilmek ve değişimi yönetmek ve çözüm odaklı iletişim gibi farklı konu başlıklarından oluşuyor. 

Öne çıkan sayılar:

 • Webinar serisi 2020 bu yana 15.000’den fazla öğretmene ulaştı.

Erişilebilir Kültür ve Bilgi Üretimi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na göre ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklara kalıcı çözümler bulmak için araştırma ve yeniliğin teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle, toplumsal kalkınmanın önemli unsurlarından olan bilgi üretiminin ve araştırmanın desteklenmesi, yerel kültür ve değerlere saygıyı teşvik edici çalışmaların yürütülmesi temel odak alanlarımızdan birini oluşturuyor.

Salt

Salt bilgi, kültür ve sanat üretimini desteklemek amacıyla Garanti BBVA tarafından 2011 yılında kuruldu. Özgün çalışmalar üreten, yenilikçi ve katılımcı bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Salt; sanat, mimarlık, tasarım, kent ve toplum gibi çeşitli konular etrafında sergi, film gösterimi, performans, konser, konferans, atölye gibi programlar gerçekleştiriyor. Toplumsal meselelerde bilinç yaratacak içerikler üretirken nitelikli bilginin artmasına katkı sağlıyor; herkes için açık kaynak işlevi görüyor. Kurum, çok yönlü arşiv ve araştırma projeleriyle Türkiye ve yakın coğrafyasının hafızasına katkıda bulunuyor.

Öne çıkan sayılar:

 • Salt Araştırma arşiv koleksiyonları sanat, mimarlık, tasarım ve sosyal yaşam ile Türkiye ve yakın coğrafyanın ekonomik tarihine ilişkin 2.000.000’a yakın belge ve kaynakları çevrim içi erişime sunuyor.
 • Salt’ın Galata binasında, haftanın beş günü kullanıcılarına ücretsiz hizmet veren kent kütüphanesi 100.000’den fazla yayına sahip bir koleksiyon barındırıyor.
 • Salt kurulduğu 2011 yılından bu yana 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

İklim Kriziyle Mücadele

İklim krizine karşı hep birlikte mücadele etmenin önemi ve etkili bir mücadele için finansman sağlayıcılara düşen büyük rolün bilinciyle, 2006 yılında başladığımız sürdürülebilir finans ve sürdürülebilir kalkınma yolculuğumuzda öncü adımlar attık. Aynı zamanda, yürüttüğümüz toplumsal yatırım programlarımız kapsamında da iklim kriziyle mücadeleye katkı sunmak adına projeler geliştiriyoruz.

Mavi Nefes

Müsilaj krizinin yarattığı tahribat karşısında aksiyon almak ve doğrudan çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlere katkı sunmak için DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile Mavi Nefes Projesini yürütüyoruz. Proje kapsamında denizlerdeki genel kirliliğin önüne geçmeyi ve ihtiyaç halinde müsilajla mücadele etmeyi hedefliyor; deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyoruz.

Proje kapsamında:

 • 2 adet deniz süpürgesi Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve atıklarla mücadele etmek için İstanbul Boğazı’nda hizmet veriyor.
 • Deniz temizliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla ortaokul öğrencilerine ve öğretmenlerine denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumluluklar konularında çevrimiçi eğitimler veriliyor.
 • Mavi Nefes Eğitim otobüsüyle öğrencilere sıfır atık felsefesiyle hazırlanmış robotik kodlama ve üretim becerileri eğitimi veriliyor. Ayrıca çeşitli atölyelerle Marmara Bölgesi halkının deniz temizliği konusunda farkındalığını artırmak amaçlanıyor.
 • Lise öğrencilerine yönelik “sıfır atık” eğitimleri ile öğrencilerin deniz kirliliğine yönelik projeler geliştirmeleri hedefleniyor. Mavi Dedektif adaylarının aynı zamanda akranlarına mentörlük yaparak farkındalık kazandırmaları amaçlanıyor.

Öne çıkan sayılar:

 • Eylül 2021’den bu yana deniz süpürgeleri yaklaşık 109 ton katı atık toplayarak bu atıkları geri dönüşüme kazandırdı. Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık 96 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit. 
 • Projenin  başladığı günden bu yana, 15 ay içinde eğitim programı kapsamında Kocaeli, Bursaİstanbul, Tekirdağ ve Çanakkel’de , 146 okuldan 1500 öğretmene ve 30.000’den fazla öğrenciye ulaşıldı.
 • Temmuz-Ekim 2022 ayları arasında Antalya Adrasan’da faaliyet gösteren deniz süpürgesi ile yaklaşık  2 ton sıvı atığın denize karışmasını engelledi. Bu sayede 19.192.032 litre deniz suyunun temiz kalmasını katkı sağlandı.

Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı

WWF-Türkiye iş birliğiyle, Haziran 2022’de hayata geçen Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı kapsamında yerel sivil toplum oluşumları tarafından yürütülecek orman yangınlarıyla ilgili projeleri destekliyoruz. Doğal hayata ve insanımıza büyük zarar veren orman yangını riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için başlatılan program ile yerelde proje yürütecek sivil toplum kuruluşlarının 3 başlıkta yürütecekleri çalışmalara destek verilmesi hedefleniyor:

 • Yangın öncesi süreçte önleyici çalışmalar ve hazırlıklar,
 • Yangın sırasında söndürme çalışmalarına ve afet yönetimine etkin katılım,
 • Yangın sonrası doğal/ekolojik kayıpların restorasyonu ve sosyoekonomik kayıpların iyileştirilmesi

Sosyal Etkimiz

Yürüttüğümüz toplumsal yatırım programlarımızın ortaya çıkardığı değişimi ve yararlanıcılar üzerinde bıraktığı etkiyi sosyal etki analizi aracılığıyla düzenli olarak ölçümlüyoruz. Etki ölçümlemesiyle topluma ve çevreye sağladığımız faydayı daha somut şekilde görebiliyor; uzun soluklu programlarımızın gelişime açık noktalarını tespit edebiliyoruz. Sosyal etkimizi ölçümlerken sivil toplum ve sosyal yatırım alanlarında giderek daha fazla tercih edilen “Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü” (Social Return on Investment- SROI) yöntemini kullanıyoruz.