Garanti ile Geleceği Kodla

Garanti BBVA olarak topluma fayda yaklaşımıyla yürüttüğümüz nitelikli eğitim çalışmalarımız kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle 2016 yılında hayata geçirdiğimiz 'Garanti BBVA ile Geleceği Kodla' projesi 4. döneminde.    

Dijital okuryazarlığın artık temel bir gereksinim olarak kabul edildiği günümüzde, çocukların 21. yüzyıl yetkinliklerini gelişimine destek oluyoruz. Garanti BBVA ile Geleceği Kodla kapsamında; robotik, kodlama, algoritma ve tasarım odaklı düşünce eğitimleri aracılığıyla 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sağlıyoruz. Çocukların bu kazanımları içselleştirmeleri amacıyla birebir eğitmen mentörlüğü ve zengin eğitim materyallerinden yararlanmaları önceliklendiriliyoruz; bu sayede çocuklar, bir probleme teknoloji yardımı ile çözüm bulmanın ve algoritmik düşünce yapısı sayesinde hayal ettiklerini somutlaştırmanın farklı yolları olduğunu keşfediyor.

2018 yılında öğretmenlere de eğitim vererek etki alanını genişleten projede; online eğitim videolarını izleyen öğretmenler, ardından yüz yüze eğitime ve sorasında öğrencileriyle birlikte Garanti BBVA ile Geleceği Kodla atölyesine katılıyor. Öğretmenler, bu süreçte, sınıf içinde Garanti BBVA ile Geleceği Kodla atölyelerinin benzeri uygulamaları hayata geçirebilecek ve öğrencileriyle birlikte dijital tabanlı bir proje geliştirebilecek kazanımları elde ediyor.  Garanti BBVA ile Geleceği Kodla projesi ile bugüne kadar Türkiye'nin 17 ilinden 750 öğrenci ve 45 öğretmene ulaştık.