Kar Dağıtım Politikası’nın güncellenmesi hakkında

Kar Dağıtım Politikası’nın güncellenmesi hakkında

Bankamız 31 Ocak 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümlerine uyumluluğun artırılması ve dağıtılabilir kar oranının %25’ten %30’a çıkarılarak yetkili kurumların onayı çerçevesinde dağıtılması amacıyla ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi ve tadil edilen Kâr Dağıtım Politikası’nın yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

Kar Dağıtım Politikası’nın güncellenmesi hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now