İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu hk.

İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu hk.

375 Milyon Türk Lirası nominal değerli 73 gün vadeli , 125 Milyon Türk Lirası nominal değerli 178 gün vadeli 2 adet banka bonosu ve 250 Milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14 Mart 2014 tarihinde onaylanmıştır.

Satışa konu olan toplam 750,000,000 TL nominal tutarındaki ihraca toplam ihraç tutarı olan 750,000,000 TL nominalden daha fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar 1,100,000,000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir. Bono ve iskontolu tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “Sermaye Piyasası Aracı Notu” ekte yer almaktadır.

Garanti Bankası Bono ve İskontolu Tahvil ihraçlarına ilişkin talep toplama işlemi 1-2-3 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 

İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now