BBVA tarafından gönüllü pay alım teklifinde bulunulması

BBVA tarafından gönüllü pay alım teklifinde bulunulması

Açıklanacak Özel Durum:

Ana hissedarımız Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”) tarafından iletilen özel durum açıklaması aşağıda yatırımcıların bilgilerine sunulmaktadır:

“BBVA Yönetim Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin (“Garanti” veya “Şirket”) hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) yapılmasına karar vermiştir.

Gönüllü Pay Alım Teklifi’nin temel yapısı aşağıda açıklanmaktadır. Gönüllü Pay Alım Teklifi’nin şart ve koşulları ayrıntılı olarak BBVA tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) onayına sunulacak olan bilgi formunda yer alacaktır. Söz konusu onayı takiben bilgi formu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

BBVA tarafından gönüllü pay alım teklifinde bulunulması

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now