Garanti BBVA Hakkında

Kurumsal Profil

.
.

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti BBVA, 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 456 milyar Türk Lirası’nı aşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda.

Kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı, ödeme sistemleri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti BBVA, Hollanda ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu.

Devamı

Değerlerimiz

 


Devamı
 
 

Öncelikli Konularımız

 

Bu entegre raporda amacımız faaliyetlerimizi tutarlı bir bütünlük içinde anlatmak. Bu anlatımın temelini, Garanti Bankası ve paydaşları için en ilgili ve önemli olan başlıkları, yani öncelikli konuları belirlememizi sağlayan önceliklendirme analizi oluşturuyor. Öncelikli konular esas itibarıyla paydaşlarla diyalog yoluyla belirlenerek önceliklendirme matrisine yerleştiriliyor. Bu matriste tanımlanan başlıklar da ‘Rapor Hakkında’ bölümünde belirtildiği gibi bu raporun temelini oluşturuyor.

Devamı

 
 
 

Ortak Değer Yaratma Yöntemimiz

 

İş modelimiz çağın olanaklarını herkese sunma amacımızla şekilleniyor. İş modelimizde beş farklı sermaye öğesi kullanarak ürettiğimiz çıktıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunuyor, ekonomiye, topluma ve tüm paydaşlarımıza değer katıyoruz. Beş başlık altında gruplandırdığımız öncelikli konulara kurum olarak cevabımızı ifade eden Stratejik Önceliklerimiz’e ulaşırken, etkinliğimiz, çevikliğimiz ve operasyonel verimliliğimiz çok önemli. En iyi uygulamaları takip etme azmimiz ile şekillenen güçlü risk ve yönetişim modeli, tüm zorlukları amacımızı gerçekleştirmek ve fırsatları yakalamak üzere farklı bir bakış açısı ile ele almamızı sağlıyor.

Devamı

 
 

Rekabet Üstünlükleri Garanti'nin Sektördeki Konumu

 
Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

&
2017 Değerlendirmesi

Değerli Paydaşlarımız,

Günümüzde, trendler hızla değişiyor ve çözülmesi gereken yeni güçlükleri beraberinde getiriyor. 

Devamı

 
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil

Genel Müdür'ün Mesajı

&
2017 Değerlendirmesi

Değerli Paydaşlarımız,

İlk entegre raporumuzu sunmaktan mutluluk duyarım. Bu rapor, geçtiğimiz senelerde ayrı yayımladığımız Faaliyet Raporu...

Devamı