Yenilenebilir Enerji

Küresel bilimsel gelişmeler ekseninde yükselen yenilenebilir enerji endüstrisinin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamayı ve ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanılmasına katkı sağlamayı öncelikli hedeflerimiz arasında kabul ediyoruz. Yenilenebilir enerjiyi; uluslararası hedefler ve taahhütler çerçevesinde Türkiye’nin sera gazı salımlarının engellenmesinde, yeni işlerin yaratılmasında ve enerji üretiminin çevresel ve sosyal etkilerini asgari seviyeye indirmek için bir fırsat olarak görüyoruz.

İklim Değişikliği Eylem Planımız çerçevesinde, tüm fosil yakıt bazlı veya yenilenebilir enerji yatırımlarında ve kapasite artışı projelerinde finansal değerlendirmeler kapsamında gölge karbon fiyatı uygulama taahhüdümüz bulunuyor. Garanti BBVA olarak bugüne kadar yaptığımız finansman çalışmalarıyla Türkiye’nin faaliyetteki kurulu rüzgar gücündeki payımızı %28,1 seviyesinde koruduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığımız kümülatif finansman tutarı 1 milyar ABD Doları’nın üzerinde artarak 5,3 milyar ABD Doları’ının üzerine çıktı. Ülkemizde yenilenebilir enerji finansmanı konusunda öncü ve rüzgâr enerji santrallerine en fazla finansman sağlayan Banka olarak, karbon fiyatlaması uygulaması, yenilenebilir enerji yatırımlarını daha da önceliklendirmemizi sağlayacak.

 

2018 yılında Garant BBVAi’nın finansmanında yer aldığı faaliyetteki güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrali projelerinin toplam engellenen emisyonu, Türkiye için güncel ortalama şebeke emisyon faktörüne göre 5,0 milyon tCO2e oldu.

Garanti BBVA'nın2018 sonu itibarıyla yenilenebilir enerji projeleri finansmanı:

  • Tamamlandığında, toplam 2.421 MW kapasitesine ulaşacak rüzgâr enerjisi santrali projelerine 2,48 milyar ABD Doları
  • Tamamı devreye girdiğinde, 3.607 MW kapasitesine ulaşacak hidroelektrik santrali projelerine 2,42 milyar ABD Doları
  • Tamamı devreye girdiğinde 337 MW kapasitesine ulaşacak jeotermal elektrik santrali projelerine 263 milyon ABD Doları
  • Tamamı devreye girdiğinde 260 MW kapasitesine ulaşacak güneş enerjisi santrali projelerine 210 milyon ABD Doları
  • Tamamı devreye girdiğinde 24 MW kapasitesine ulaşacak biyokütle enerjisi santrali projelerine 15 milyon ABD Doları finansman sağlamıştır.

2018 yılında banka tarafından enerji üretim projelerine sağlanan finansman tutarının tamamı yenilenebilir enerji projelerine aktarılmıştır.

İklim Değişikliği Eylem Planı ile uyumlu olarak yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan

toplam kaynağın en az %60’ının yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmesini de taahhüt etmiş oldu. 2016 yılında Garanti BBVA taahhüdünü bir adım ileriye taşıyarak yeni proje finansmanı işlemlerinde 2020 yılına dek sağlanacak yeni enerji yatırımı finansmanı içinde yenilenebilir enerji projelerinin payının en az %70 olacağını vaat etti. Bu oran 2018 yılında,

önceki yıllarda olduğu gibi taahhüdümüzün çok daha üzerinde %100 olarak gerçekleşti.