Ürünler

 • Yenilenebilir Enerji Kredileri: Kriter listelerine uygun yenilenebilir enerji yatırım ile bağlantılı işlemler düşük faiz avantajı ile desteklenmektedir.  
 • Enerji Verimliliği Kredileri: Mevcut duruma göre enerji verimliliği sağlayan ve ürün birim başına enerji tüketimi azaltan teknolojiler için düşük faiz avantajı sunulmaktadır.
 • Bina Yalıtım Kredisi: Binalarda verimli enerji kullanımını desteklemek ve yalıtım yatırımlarını geliştirmek üzere Bina Yalıtım Kredisi oluşturulmuştur. Müşteriler 5 dakika içerisinde alışveriş kredisiyle kolay, hızlı ve avantajlı faizler ile bina yalıtımı kredisi alabilmektedir.
 • Tüzel Çatı GES Kredisi: Müşteriler, Güneş Enerjisi Kredisi ile güneş enerjisinden lisanssız elektrik üretimi projelerinin finansmanında uygun koşullarla yararlanabilmektedir. Tüzel firmalar kendi elektriğini üreterek, hem maliyetini düşürmekte hem de çevre dostu kaynak kullanımının yaygınlaşmasını desteklemektedir. Lisanssız elektrik üretim projeleri, yasal düzenlemeler ile devlet tarafından da desteklenmektedir; üretilip kullanılmayan fazla elektrik için, 10 yıl süre ile belirlenen tarifeden ilgili görevli tedarik şirketi tarafından satın alım garantisi bulunmaktadır.
 • Bireysel Çatı GES Yatırım Kredisi:  Binalarında güneş enerjisinden faydalanmak isteyen müşteriler için Türkiye’de bir ilk olan Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) alışveriş kredisi müşterilerimize sunulmuştur.
 • Yeşil Konut Kredisi: Yeşil Konut Kredisi , Yeşil ve çevre dostu binalarda yaşamı teşvik etmek amacıyla 2017 yılında müşterilerimize sunulmuştur.
 • Kentsel Dönüşüm Kredisi: Kentsel dönüşüm kredisi ilgili kanun kapsamındaki riskli bölgelerde bulunan konutlarda yaşayan kat malikleri ve kiracılar için sunulan bir kredi türüdür. Kentsel dönüşüm kredisi kullanabilmek için konutun "Riskli Alan" veya "Riskli Yapı" tanımı içerisinde yer alması ve bu durumun teknik belgeler aracılığıyla tespit edilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir şehirlerin yaratılması ve desteklenmesi kapsamında Kentsel Dönüşüm Kredisi, kriterlerin uygunluğu doğrultusunda sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilebilmektedir.
 • Çevreci Taşıt Kredisi:  Mayıs 2017 tarihinde yakıt verimliliği sağlayan ve çevresel özellikleriyle öne çıkan Çevreci Taşıt Kredisi hibrit ve elektrikli otomobillerin finansmanına yönelik olarak tüketicilere sunulmaktadır.
 • Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi: Garanti BBVA bu ürün kapsamda, çevreci taşıt kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ilgili ürünü tüm kurumsal firmalara, filo kiralama ve araç finansmanı şirketlerin kullanımına sunmaktadır. Türkiye’de bir ilk olan Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi ile Garanti BBVA, şirketlerin düşük faiz avantajıyla daha verimli hibrit ve elektrikli araçlara geçişine öncülük ederken, bir yandan da filoların çevreci taşıtlarla yenilenmelerini teşvik ederek dünyanın geleceğine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
 • Elektrikli Bisiklet Özel Alışveriş Kredisi:  Yeşil ulaşım temasını deteklemek üzere sağlanan Elektrikli Bisiklet Özel Alışveriş Kredisi ile müşteriler hızlı bir şekilde avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor
 • Elektrik Şarj İstasyonu Kredisi: Akıllı, güvenilir ve emisyonsuz bir mobilitenin oluşturulması için e-şarj istasyonu kurmak isteyen müşteriler kolayca alışveriş kredisi kullanabilmektedir. Elektrik araçlar için gerekli olan altyapının kurulmasında ön ayak olan finansman imkanı ile müşterilere özel fiyat ve vade imkanları sunulmaktadır.
 • Yeşil Kiralama Kredisi: Kredi kapsamında sürdürülebilirlik ile bağlantılı (enerji verimli ekipman vb.) kiralama işlemlerine faiz avantajlı kredi imkanı sunulmaktadır.
 • Tarım Kredileri (Organik Tarım, Sulama Kredileri, Doğrudan Ekim, Dijital Tarımcılık, Tarımda GES Kredileri): Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi için organik tarım, daha verimli su tüketimi, doğrudan tohumlama, tarımda enerji verimliliği (Örn: Tarım GES) projeleri düşük faiz avantajı ile desteklenmektedir.
 • Atık Yönetimi / Döngüsel Ekonomi Kredileri: Atık Yönetimi / Döngüsel Ekonomi Kredileri, Atık yönetimi, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi yatırımları ile bağlantılı işlemlerinin finansmanına yönelik olarak tüketicilere sunulmaktadır.
 • Atık Su / Su Yönetimi Kredileri: Su tüketimini azaltan, suyu geri dönüştürerek proseste tekrar kullanılmasını sağlayan vb. yatırımlarla ilişkili kredilerle Garanti BBVA geleceğimiz için su kaynaklarımızın korunmasını finanse ediyor.
 • Dijital Karbon Kredisi: Gönüllü karbon piyasalarına erişmekte zorluk yaşayan kurumsal müşteriler; doğrudan, şeffaf, güvenli ve düşük işlem maliyetleriyle çalışan karbon kredisi tedarik aracına Garanti BBVA ve dijital karbon kredisi alım satım platformu Erguvan işbirliğiyle ulaşabiliyor.
 • Sürdürülebilirlik Temalı Kredi Paketi: Garanti BBVA’nın sera gazı emisyonlarını azaltmak isteyen müşterilerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için geliştirdiği Sürdürülebilirlik Temalı Kredi Paketi kapsamında karbon emisyonunu azaltmak isteyen Garanti BBVA müşterileri tecrübe ve iletişim ağından yararlanmanın yanı sıra faiz avantajlı kredi paketinden de faydalanabilecek. Kredi paketi kapsamında Türk Standardları Enstitüsü’yle de iş birliği yapan Banka, müşterilerine kapasite gelişimi konusunda destek sağlayacak. Garanti BBVA müşterileri karbon emisyonlarını azaltırken sera gazı yönetimi konusunda da bilgilenecek.
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Finansmanı: Garanti BBVA, küresel karbon ayak izinin önemli bir kısmını oluşturan tedarik zincirinde, sürdürülebilir satın alma kriterleri uygulayan firmaların tedarik zinciri finansmanı sunarak bu alanda iklim krizini karşı finansman sağlıyor.
 • Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Krediler: Sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi yapılarında her bir müşteriye özel olarak tasarlanabilen esnek yapılar, sürdürülebilirliğin karar verme mekanizmasına entegre edilmesi ve stratejik önceliklerin değerlendirilmesiyle daha somut etkilerin yaratılmasını mümkün kılmaktadır. Sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) ayaklarının her birinde belirlenebilecek hedeflerin uygunluğu Garanti BBVA sürdürülebilirlik ekiplerinin ve kredi talep eden firmanın ortak kararı ile belirlenmektedir. Hedef gerçekleştirmeleri İkinci Görüş Raporu (SPO) ile doğrulanmaktadır.
 • Sosyal Krediler: Garanti BBVA, dezavantajlı gruplara yönelik; istihdam, eğitim, sağlık ulaşım, telekomünikasyon ve haberleşme altyapılarına yönelik yatırımlara finansman sağlamaktadır.
 • Kadın Girişimci Kredileri: Garanti BBVA, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı, kapsayıcı bir ekonominin daha hızlı ve verimli büyüyeceği anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik yaşama katılımını 2006 yılından beri aralıksız desteklemektedir. Banka’nın kadın girişimcilerin güçlendirilmesi alanındaki çalışmaları 4 başlık altında toplanıyor: “finansman sağlama”, “cesaretlendirme”, “eğitim” ve “yeni pazarlara erişim”.
 • Cinsiyet Eşitliği Kredisi: Garanti BBVA 2019 yılında dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen Cinsiyet Eşitliği Kredisi ürünü ile iş dünyasının toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmasına destek olunmasına devam ediyor. Kredi yapısı ile müşterilere cinsiyet eşitliği çalışmaları üzerinden hedefler belirlenmektedir. İşlem sonrası yıllık değerlendirmeler ise sosyal uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Yapıya göre İkinci Görüş Raporu (SPO)’da kredi şartlarında zorunlu tutulabilmektedir.
 • Yeşil Halka Arz: 2021 yılı içerisinde Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı Garanti BBVA liderliğinde gerçekleşmiştir. Halka arz süreci için uluslararası derecelendirme kuruluşundan alınan sürdürülebilirlik derecelendirme denetimine ek olarak SPK’ya sunulan izahnameye çevresel ve sosyal taahhütler eklenmiştir.
 • Yeşil Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS): Türkiye’nin ilk Yeşil DTS ürünü olarak kullanılma sunulan ürün ile Garanti BBVA faaliyetlerinin yeşil olduğunu tespit ettiği firmalardan bayi ağı olanlara Yeşil DTS (Doğrudan Tahsilat Sistemi) ürünü tanımlanıp, yıllık avantajlı komisyon oranları ile sürdürülebilirliğe katkısı olan firmalara finansmanda pozitif katkı sağlamaktadır.
 • Sürdürülebilir Yatırım Fonları:  Garanti BBVA Portföy çatısı altında 2021 yılında sürdürülebilirlik temasında 3 adet yatırım fonunun halka arzı gerçekleşti. Bunlar: Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon, Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu ve Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu.
 • Sürdürülebilir Emeklilik Fonu: Garanti Emeklilik müşterileri artık tasarruflarını, küresel ısınma, doğal kaynaklar, sağlık, güvenlik ve istihdam gibi konularda duyarlılık gösteren 'BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki şirketlerin hisse senetlerini alarak değerlendirebilecekler. Garanti Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu büyüklüğü ise 2021 sonu itibarıyla 648 milyon TL’ye ulaşarak Garanti Emeklilik Hisse Senedi Fonları’nın %35’ini oluşturdu. Garanti Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu 2021 yılında sektörde en iyi getiri sağlayan ilk 10 fon arasına girerek katılımcıların birikimlerini artırmaya devam etti.