Uluslararası & Yerel Girişimlere Katılım

Garanti BBVA uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki platformlarda yer alarak iş dünyası, hükümetler, politika yapıcılar ve pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşla yaygın ve üst düzeyde bir etkileşim sağlıyor. Bu anlamda Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Net-Sıfır Bankacılık Birliği (Net-Zero Banking Alliance NZBA), Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu ile Global Compact Türkiye, SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) ve Türkiye Sanayicileri ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu gibi 48 çalışma grubunda yer alıyor, pek çok platformu içeren toplam 29 inisiyatife aktif katılım sağlıyor veya başkanlık ediyor. Müşterilerin işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine destek olan Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için farklı ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek sürdürülebilir ekonomiye geçişi destekleyen araçlar sunmak için çalışıyor. Toplam 48 katılım platformu ve 29 adet üyelik ile pozitif değişime katkıda bulunuyor. Toplumsal yatırım programlarına odaklanarak, öncelikli konularda etkili sonuçlar veren alanlara 2021 yılında 43,6 milyon TL yatırım yaptı.

Üyeliklerimiz:

Girişim /Kuruluş Katılma Tarihi
Net Sıfır Bankacılık Birliği 2021
Etki Yatırımı Derneği 2021
İş Dünyası Plastik Girişimi 2019
UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu 2018
%30 Kulübü Türkiye 2017
İklimle İlgili Finansal Açıklamalara İlişkin Görev Gücü 2017
Karbon Fiyatlaması Liderlik Koalisyonu (CPLC) 2017
YASED – Uluslararası Yatırımcılar Derneği 2017
Hedef Cinsiyet Eşitliği 2017
Aile İçi Şiddetle Mücadele 2017
UNGC 2017
TÜSİAD 2016
Paris Eylem Taahhüdü 2016
Bilime Dayalı Hedefler 2016
‘HeforShe’ 2015
Caring for Climate (C4C) 2015
Karbon Fiyatlandırmasına İlişkin İş Liderliği Kriterleri 2015
CDP Su Programı 2015
Entegre Raporlama Türkiye Ağı 2015
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) 2014
Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) 2013
WWF Yeşil Ofis 2013
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) İş Ağı 2013
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) 2012
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) 2012
HP Gezegen Ortaklığı Programı 2012
Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) 2012
BM Çevre Programı – Finans İnisiyatifi (UNEP – FI) 2011
CDP İklim Değişikliği Programı 2010

Endeksler

Garanti BBVA’nın dahil olduğu endeksler şu şekildedir.

Girişim /Kuruluş Puan
CDP CC A
CDP WS A-
MSCI BBB
FTSE4Good Index Dahiliyet
Sustainanalytics ESG Risk 23,7 / 40+
DJSI Dahiliyet
Vigeo Eiris Dahiliyet
Bloomberg Gender-Equality Index Dahiliyet
Refinitiv 80/100
BİST Sürdürülebilirlik  Endeksi Dahiliyet
BİST Kurumsal Yönetim Dahiliyet