Toplumsal Programların Performansı

Salt’ı ziyaret eden kişi sayısı (Kümülatif):

2015

1,637,107

2016

1,813,789

2017

1,946,358

2018

2,280,758

 

Öğretmen Akademisi Vakfı’nı ziyaret eden kişi sayısı (Kümülatif):

2015

122,249

2016

144,150

2017

154,726

2018

167,757

 

Kadın Girişimci Yönetici Okuluna katılan kadın girişimci sayısı:

2015

300

2016

338

2017

273

2018

212