Toplumsal Programlar

Garanti BBVA olarak toplumsal programlar stratejilerini belirlerken Türkiye ve dünyada, Garanti BBVA'nın değerleri ile örtüşen toplumsal duyarlılıklar ve ortak sorunlar üzerine yoğunlaşmakta ve bunu sorumlu bankacılık anlayışının bir parçası olarak değerlendirmekteyiz. Toplumsal ihtiyaç alanları için belirlenen konuları, paydaşlarının bankadan beklentileri nezdinde ve bankanın ana iş alanlarıyla stratejik açıdan uyumlu bir şekilde önceliklendirmekte ve toplumsal programları bu doğrultuda geliştirmekteyiz.  

Bu kapsamda, topluma değer katmak amacıyla nitelikli eğitim, girişimcilik, kültür-sanat ve çevre alanlarında toplumun vizyonunu geliştiren konularda kurumlar kurmakta ve bunun yanında çeşitli kuruluşlar ile birlikte projeler geliştirmekteyiz. Hayata geçirdiğimiz tüm toplumsal yatırım programlarının sonuçlarını uluslararası kabul görmüş ölçme ve araştırma teknikleri ile takip etmekte, hedef kitle ve toplum üzerinde yarattığı sosyal etkiyi ölçümlemeyi de önemsemekteyiz.  

Bu çerçevede, 2018’de toplumsal programlar çerçevesindeki projelerimize 20,2 milyon TL yatırım yaptık.

Devam etmekte olan projelerimizin değerini ve sosyal etkisini değerlendirmek amacıyla 2016 yılında Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI)1 yöntemiyle bir Sosyal Etki Analizi gerçekleştirdik. Analizin sonuçlarına göre SROI değerleri Banka’nın nitelikli eğitim alanlarındaki projeleri için 3,63, girişimcilik alanındaki projeleri için 2,27 ve kültür ve sanat alanındaki projeleri için ise 1,45.2

 

1 Yatırımın Sosyal Getirisi (Social Return on Investment - SROI): SROI projelerin sosyal etkisini ölçmek için geliştirilmiş bir yaklaşım. Teknik literatürde 1:1’in üzerinde SROI değerine sahip projeler sosyal getiri anlamında başarılı projeler olarak nitelendiriliyor. Finans dünyasında ise, 2:1 oranında bir oran oldukça başarılı bir sonuç olarak kabul ediliyor. 

2 İki yılda bir hesaplanmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı için 2017 verileri kullanılmıştır.