Taahhütler

 • Bankamızın ana hissedarı BBVA’nin 2025 yılına kadar katkı sağlayacağı Sürdürülebilir Finansman hedefi 300 milyar Euro
 • Bankamızın ana hissedarı BBVA, 2021-2025 döneminde, kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan sosyal girişimleri finanse etmek için toplam 550 milyon Euro ayıracak.
 • Garanti BBVA olarak, Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası'nın güncellenmesi kapsamında kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğini ve en geç 2040 yılında portföyündeki kömürle ilgili riskleri sıfırlayacağımızı taahhüt ettik.
 • Garanti BBVA olarak Nisan 2021’de lansmanı gerçekleştirilen ve Paris Anlaşması ile belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm finansal sistemin seferber edilmesini destekleyen Birleşmiş Milletler Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne,  katılarak Türkiye bankacılık sektöründe iklim değişikliğiyle mücadele taahhütleri doğrultusunda çok önemli bir adım daha attık.
 • 2020 yılında Garanti BBVA olarak, Paris Anlaşması’yla öngörülen en fazla 1,5 °C’lik sıcaklık artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedefler (Science Based Targets) çerçevesinde, karbon emisyonlarını 2025’e kadar %29, 2035’e kadar %71 azaltma hedefi açıkladık. 2020 sonunda faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonları %75 azaltıp kalan emisyonlar için karbon kredisi satın alarak, azaltım hedefimizden 15 yıl önce karbon nötr banka olduk.
 • 2016 yılında Garanti BBVA, Türkiye’den tek banka, ve 30 kurucu üye ile oluşturduğumuz UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri dünya genelinde 270'ten fazla imzacıya ulaştı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris Anlaşması hedeflerine önemli katkı sağlaması beklenen ‘Sorumlu Bankacılık Prensipleri’; Uyum, Etki, Müşteriler, Paydaşlar, Yönetişim ve Hedef Belirleme, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik olmak üzere altı alana odaklanıyor.
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, daha iyi bir dünya yaratmak için sürdürülebilir şirketlerin ve paydaşların küresel hareketini harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Bunun gerçekleşmesi için BM Küresel İlkeler Sözleşmesi şirketleri:
  • Stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin On İlke ile uyumlu hale getirerek sorumlu bir şekilde iş yapmaları
  • İşbirliği ve yeniliğe vurgu yaparak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi daha geniş toplumsal hedefleri ilerletmek için stratejik adımlar atmaları.

konularında destekler

 UN Global Compact altında 6 diğer Türk Bankası ile 2017 yılında Sürdürülebilir Finans Bildirgesi’ni imzaladık.

 • İklim risklerini ölçmek ve müşterilerini yeşil dönüşüm için teşvik etmek için parçası olduğumuz BBVA Grubu ile birlikte PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment) pilot çalışmasında yer alıyoruz. PACTA, bankaların portföylerini daha düşük karbonlu bir toplumu finanse etmeye yönlendirmek için fırsatları benimseyen bir yaklaşımı temsil ediyor. PACTA metodolojisi ile, gelecek dönemde karbon yoğun sektörlerdeki her bir faaliyet alanı için belirli ölçütler oluşturarak müşterilerimize geçiş süreçlerinde yol gösterici hedefler belirlemeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, PACTA ile 2030 yılı ara dönem hedeflerini açıklamak ve karbon yoğun sektörlerin finansmanına yönelik stratejiler oluşturmak Garanti BBVA’a olarak yakın gelecekteki hedeflerimiz arasında yer alıyor.
 • İklim Değişikliği Eylem Planı: 2015 yılında Proje Finansmanı altındaki tüm yeni enerji finansmanlarımızın %60’ını yenilenebilir enerjiye yapacağımızı taahhüt ettik. 2014’ten beri finansman sağladığımız enerji projelerinin tamamı yenilenebilir enerji yatırımlarıdır.
 • Women's Empowerment Principles (WEPs): 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulmuştur. WEPs, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunmaktadır.
 • Garanti BBVA, kadınların üst yönetimde daha yüksek oranda yer bulmaları amacıyla Mart 2017’de hayata geçirilen Yüzde Otuz Kulübü Türkiye’de kurucu üye olarak yer alıyor.
 • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Global Compact Türkiye ve TÜSİAD öncülüğünde kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi kapsamında 2023 yılına kadar 318,6 ton plastik azaltımı ve kullanım önleme beyanıyla Garanti BBVA olarak iş dünyasının plastik kirliliği ile mücadelesine desteğini somut bir şekilde taahhüt ettik.
 • Çevreci Bonus Kredi Kartlarını 2022’den itibaren geri dönüştürülmüş malzemeden üretiyoruz.
 • 30 yıldır destekçisi olduğumuz WWF'in yeşil ofis standartlarını esas alarak, iklim krizi üzerindeki etkilerimizi azaltmaya çalıştık