Sürdürülebilirlik Stratejimiz & Yolculuğumuz

Garanti BBVA olarak sürdürülebilir kalkınma ve iklim krizine karşı dönüştürücü rolümüze, 2005 yılında, sadece kendi iş stratejimizi değiştirmenin çok ötesinde bir vizyon ile başladık.

2010 yılında, sürdürülebilir kalkınmayla ilgili çalışmalarımızı daha stratejik hale getirebilmek için Sürdürülebilirlik Komitemizin temellerini attık. 2014 yılında, bu alandaki tüm çalışmalarımızı Yönetim Kurulumuzun da onayı doğrultusunda bütüncül bir politika ve strateji altında birleştirdik. İklim değişikliğiyle mücadele ve kapsayıcı büyümeye odaklanarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Garanti BBVA olarak iklim değişikliği kaynaklı risk yönetiminin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmanın fırsatlarını da kucaklayan iş modeliyle piyasadaki sürdürülebilir büyümeye öncülük ediyoruz. Düşük karbonlu ekonomi ve kapsayıcı büyüme için sunduğu finansal araçlarını çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli fonlama için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliklerini sürdürüyoruz.

Kendi etkilerimizi yönetme kısmında, 2020 başında Bilime Dayalı Hedefler kapsamında 1,5 derece hedefiyle uyumlu olarak, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımıza yönelik mutlak emisyon azaltım hedefini açıklayan Türkiye’deki ilk banka olduk.

Ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayan KOBİ’lerin, mikro işletmelerin, kadın girişimcilerin ve tüm girişimcilerin finansal ihtiyaçlarına çözümler üretmenin yanı sıra hem büyümelerini desteklemek, hem de çevre, toplum ve etik alandaki performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri’ne katkıda bulunuyoruz.

Garanti BBVA olarak uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki platformlarda yer alarak iş dünyası, hükümetler, politika yapıcılar ve pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşla yaygın ve üst düzeyde bir etkileşim sağlıyoruz. Bu anlamda 48 çalışma grubunda yer alıyor, pek çok platformu içeren toplam 29 sürdürülebilirlik temalı inisiyatife aktif katılım sağlıyor veya başkanlık ediyoruz.

Ana hissedarımız BBVA, 2018-2025 yılları arasındaki Sürdürülebilir Finansman hedefini 300 milyar Euro olarak açıkladı. Bu hedef ilk olarak 2018 yılında 100 milyar EURO olarak açıklanmıştı. Sürdürülebilir finansman konusunda iyi giden performans sonrası hedef 2021 yılında 200 milyar EURO olarak revize edildi. En son olarak Eylül 2022’de ise hedef 300 milyar EURO olarak revize edilmiştir. Garanti BBVA olarak ise bu hedef 2025 yılına kadar 150 milyar TL’lik finansman ile katkı sağlayacağız.