Sürdürülebilirlik Yapımız

Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzu; organizasyonumuzun tüm birimlerine aktarabilmek edebilmek için sürdürülebilirlik yönetişim anlayışımızı geliştirerek sürdürülebilirlik stratejimiz, politikamız ve iletişimimizin sorumluluğunu sürdürülebilir finansman kullandırımından ayıran ve olası çıkar çatışmalarına imkan vermeyecek yeni organizasyon yapımız ile daha sorumlu ve etkin bir iş modeli benimsedik.

Garanti BBVA olarak Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz, Yönetim Kurulu'muzun bu konudaki temel strateji belgesi olan Garanti BBVA'nın Sürdürülebilirlik Politikası ile yönetilmektedir. Yönetim Kurulu’muz, doğrudan veya “Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi” aracılığıyla Politika'nın uygulanmasını periyodik olarak takip etmektedir.  BBVA Grubu'nun stratejisi ile de uyumlu olan Sürdürülebilirlik Politikamızla; Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzda iklim değişikliğiyle mücadele ve kapsayıcı büyümeyi temel alıyoruz. Bankamızın Sürdürülebilirlik Birimi, BBVA Grubu’nun Global Sustainability Area ekibi ile birlikte çalışarak, sürdürülebilirlikle ilgili tüm konularda Garanti BBVA’nın Grup stratejisine uyumunu sağlar ve bunu banka işkolları ve diğer çalışma gruplarına aktarır.

Sürdürülebilirlik Birimimizin sorumluluklarının kapsamını şu şekilde listeleyebiliriz:

  • Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Birimi’nin kurum içerisindeki görevleri aşağıdaki gibidir:
  • Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Bankamız strateji, politika ve standartlarını belirlemek,
  • Bankamız ana kontak noktası olarak Holding ekipleri ile koordinasyon ve iletişim çalışmalarını yürütmek, gerekli bilgi ve yönlendirmelerin ilgili ekiplere aktarılmasını sağlamak
  • Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi sekretaryası olarak, yıllık toplantıları organize etmek, gündem ve aksiyon planlarını belirlemek.
  • Bankanın Sürdürülebilir finans hedefleri kapsamında müşterilere ilişkin risk yönetimi faaliyetlerini (Net-sıfır dekarbonizasyon hedefleri vb..) belirlemek,  bu kapsamda danışmanlık almak ve strateji geliştirmek
  • Sürdürülebilirlik verilerinin raporlanması ve sürdürülebilirlikle ilgili endeks ve derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm banka paydaşlarına raporlama yapılması için gerekli verilerin ve içeriğin sağlanması takip etmek,
  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarını BBVA’nın politikasını temel alarak ilgili Garanti BBVA Kredi ekipleri ile birlikte oluşturmak, ve düzenli olarak güncellemesini yapmak
  • Bankamız Sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi,  doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal etkilerinin ölçülmesi amacıyla danışmanlık hizmet sürecini koordine etmek,
  • Sürdürülebilirlikle ilgili olarak üye olunan kuruluşlarla ilişkileri yönetmek, üyelik şartlarının sağlanmasına yönelik olarak çalışmak,
  • Sürdürülebilir finans ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi kapsamında yeni ürün tasarım süreçlerini tüm işkolları ile birlikte yürütmek (CIB dışında), ilgili ürün ekiplerine danışmanlık vermek, koordinasyonu sağlamak,