Search

Sürdürülebilirlik Konusunda Farkındalık

Çalışanlarına sürekli yatırım yapan Garanti BBVA, en değerli varlığı olan insan kaynağını sürdürülebilirliğin ve verimli büyümenin teminatı olarak kabul ediyor.

Garanti BBVA, sürdürülebilirliği kültürünün içine yerleştirmenin öneminin farkındadır ve bunu sağlamak amacıyla çok sayıda eğitim programı hazırlamaktadır. Sürdürülebilirlik E-Öğrenme Programı, Banka’nın en değerli paydaş kitlesini oluşturan çalışanlarının farkındalığını artırma hedefi doğrultusunda tüm banka personeli için tasarlanmıştır. Banka sürdürülebilirlik konseptini oryantasyon eğitimine de eklemiş ve bu konuda çalışanlarından beklentisini ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır.

Bunlara ek olarak, Garanti BBVA, sürdürülebilirlik çalışmalarının gerektiği gibi desteklenmesi için tüm banka departmanlarından, bölgesel müdürlüklerden ve şubelerden temsilciler seçmiştir. Bu temsilciler, seçilmelerini takiben Çevresel Yönetim eğitimi alarak denetçi olurlar ve bilgilerini sorumluluk alanlarındaki iş arkadaşlarına yayma konusunda önemli bir rol oynarlar.