Sosyal Performans Verileri

Cinsiyete göre istihdam türü ve çalışma sözleşmesi

2018 Çalışma türü Erkek Kadın Toplam Genel toplam
İstihdam türü Tam zamanlı 8.056 10.282 18.338 18.338
Yarı zamanlı 0 0 0
Çalışma sözleşmesi Daimi 0 0 0 0
Geçici 0 0 0

Yaşa ve cinsiyete göre çalışanların dağılımı

2018 18-25 26-30 31-35 36-40 41+
Kadın 847 2.869 2.782 2.151 1.633
Erkek 479 1.935 2.184 1.682 1.776
Toplam 1.326 4.804 4.966 3.883 3.409

Genel bilgiler

  2016 2017 2018
Kadın çalışanların toplam çalışan sayısına oranı (%) 57% 56% 58%
Orta yönetimde kadın çalışan sayısı (kadın yönetici sayısı/toplam yönetici sayısı) 493 / 1246 497 / 1259 512 / 1284
Üst yönetimde kadın çalışan sayısı (kadın yönetici sayısı/toplam yönetici sayısı) 2/10 2/10 2/9
Ortalama kıdem (yıl) 8,1 8,8 9,4
Çalışanların yaş ortalaması 33,5 34,2 34,3

Cinsiyete göre ortalama kıdem

Erkek Kadın Ortalama
9,3 9,4 9,4

İşe alınan ve işten ayrılan çalışanların yaşa göre dağılımı

2018 18-25 26-30 31-35 36-40 41+ Toplam
İşe alınan 721 459 78 25 24 1.307
İşten ayrılan 264 668 374 219 274 1.799

İşe alınan ve işten ayrılan çalışanların cinsiyete göre dağılımı

2018 Kadın Erkek Toplam
İşe alınan 690 617 1.307
İşten ayrılan 1.016 783 1.799

Bölgelere göre iş gücü dağılımı, işe alınan ve işten ayrılan çalışanlar

2018 İş gücü dağılımı İşe alınan çalışan sayısı İşten ayrılan sayısı
Akdeniz 435 7 52
Batı Karadeniz 328 6 19
Doğu Anadolu 342 8 8
Doğu Karadeniz 333 4 13
Ege 370 2 22
Garanti BBVA KKTC 78 3 6
Güneydoğu Anadolu 422 7 23
Marmara 401 0 30
Orta Anadolu 406 2 26
Diğer* 15.223 1.268 1.583
Toplam 18.338 1.307 1.799

Çalışan başına ortalama eğitim süresi

  2015 (saat) 2016 (saat) 2017 (saat) 2018 (saat)
Çalışan başına ortalama eğitim süresi 44 36 36 47
Genel müdürlük çalışanı başına ortalama eğitim süresi 49 40 40 46
Şube personeli başına ortalama eğitim süresi 42 34 33 48
Çalışan başına ortalama eğitim süresi (kadın) 43 34 34 49
Çalışan başına ortalama eğitim süresi (erkek) 45 36 33 45
Çalışan başına ortalama eğitim süresi (yönetici) 44 36 43 56
Çalışan başına ortalama eğitim süresi (yönetici seviyesinden düşük seviyeler) 44 34 36 47

Kayıp Günler

  2015 2016 2017 2018
Toplam iş günü 4.500.266 5.020.786 4.558.251 4.682.134
Değişim % -4,71% 12% -9% 3%
Toplam kayıp gün 67.460 59.602 60.738 65.477
Değişim % 42,51% -12% 6% 8%
Kayıp günlerin toplam çalışma günlerine oranı (%) 1,50% 1,2% 1,4% 1,4%