Paydaşlarımızın Katılımı

Hem iç hem de dış paydaşlarımıza verdiğimiz büyük önem dolayısıyla paydaşlarımızla düzenli iletişim içinde olmak bize kapsayıcı bir banka olma fırsatını sunuyor. Paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler sayesinde beklentilerini anlamak ve ihtiyaçlarını daha büyük bir hassasiyetle karşılamakla kalmıyor, risk ve fırsat alanlarını da daha kapsamlı bir şekilde belirleyebiliyoruz. Yıl boyunca çeşitli kanallar üzerinden paydaşlarımızla diyaloğumuzu sürdürdük; bunun yanı sıra paydaş katılım sürecini daha stratejik ve kapsamlı olarak gerçekleştirmek için AA1000SE Paydaş Katılım Standardından yararlandık. %22 oranında geri dönüş sağladığımız ve 152 kişinin görüşlerini aldığımız çalışmada, analiz aşaması bağımsız bir şirket tarafından gerçekleştirildi.

Paydaşlarımızı Garanti BBVA üzerinde doğrudan ekonomik etkisi bulunan, dolaylı ekonomik etkisi bulunan ve yeni fırsatlar, bilgiler ve yaklaşımlar getirenler olmak üzere üç kritere göre gruplandırdık. Müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, yatırımcılar, analistler, tedarikçiler, STK ve dernekler, medya, üniversiteler, finans kurumları, kamu kuruluşları ve uluslararası örgütler olarak gruplanan paydaşlarımızı, bağımlılık, etki, yakınlık, temsil, politika ve stratejik hedef ile sorumluluk kriterlerine göre önceliklendirdik. Garanti BBVA’nın başlıca paydaş grupları bu analize göre Müşteriler, Hissedarlar, Çalışanlar, Yatırımcılar, Hükümet Organları ve Düzenleyici Makamlar ve Finans Kurumları olarak belirlendi. Önceliklendirdiğimiz paydaşların çoğuna internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz anketlerle ulaştık. Hissedarlarımızla da yüz yüze veya telefonla görüşme gerçekleştirirken, Genel Müdürlük ’teki Sürdürülebilirlik Temsilcileri ile odak grup toplantısı yaptık; ek olarak, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürümüze doğrudan bağlı 10 üst düzey yöneticiyle görüşmeler yaptık. Paydaşlarımızdan ilgili konular arasında önceliklendirme yapmalarını ve önemli trendlere dair algıları ile Garanti BBVA'nın uygulamaları hakkındaki görüş ve beklentilerini paylaşmalarını istedik. Paydaşlarımızın öncelikli olarak belirlediği toplam 14 konu içinde ilk 5 sırayı alanlar müşteri odaklılık, risk ve kriz yönetimi, dijital dönüşüm, paydaşlarla şeffaf bilgi paylaşımı ve finansal performans oldu.