Search

Paydaş Katılımı

Paydaş katılımı,

  • ekonomik performansının geliştirilmesi;
  • risklerinin en aza indirgenmesi ve etkin yönetimi;
  • paydaşlarının talep ve beklentilerinin tespiti;
  • yeni gelişmelerden haberdar olunması ve yenilikçi ürün ve hizmet geliştirme sürecinin desteklenmesi;
  • çevreye olan etkilerinin yönetilmesi;
  • sosyal sorumluluk faaliyetlerinin şekillendirilmesi açılarından stratejik değere ve öneme sahiptir.

Garanti BBVA, çok sayıda stratejik kurumsal müşteri ile bankacılık sektöründen beklentilerini, bankacılık sektörünün bu beklentileri karşılamada nasıl bir gelişim gösterebileceğini ve bu müşterilerin hâlihazırda karşı karşıya oldukları sürdürülebilirlik zorluklarını anlamak üzere görüşmeler gerçekleştirmiştir. Banka, müşterilerinden aldığı geri bildirime dayanarak, sürdürülebilirlik stratejisini, müşterilerini sürdürülebilirlik konusunda destekleyen aksiyonları içerecek ve müşterilerinin çevresel ayak izlerini en aza indirgemelerine yardımcı olan güvenilir bir danışman rolü üstlenecek şekilde geliştirmiştir.

Garanti BBVA'nın müşterilerle olan ilişkisinin temel unsurlarından bir başkası ise proje ön değerlendirmesi sırasında çevresel ve sosyal risk yönetimiyle ilgili konularda açık ve işbirlikçi iletişimi sürdürmesidir. Bu katılım süreci ile Banka müşterilerinin çevresel ve sosyal risk yönetimi kapasitesini desteklemenin yanı sıra iş dünyasında sürdürülebilirlik sorunlarının etkisi hakkında farkındalıklarını artırmayı hedeflemektedir. Banka, bu yaklaşımını tanıtmak için birebir toplantılar, finansmanında yer aldığı projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında devam eden konsültasyonlar ve sürdürülebilirlik sorunlarını tartışmak için düzenlediği reel ve finans sektöründen temsilcilerin bir araya getirildiği sektörel konferanslar dâhil olmak üzere birçok farklı yoldan müşterileri ile iletişim kurmaktadır.

Garanti BBVA, tarafların karşılıklı olarak birbirini yüksek oranda etkileme ihtimalinin olmadığı paydaş gruplarını düzenli olarak bilgilendirmekte, danışmakta, müzakerelerde bulunmakta ve proaktif olarak takip etmektedir. Örneğin, Garanti BBVA 2015 yılı Mayıs ayında Londra’da bir ÇSY derecelendirme kuruluşunun düzenlediği çalıştayda çeşitli paydaş gruplarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler ve masa başı araştırmaları sonucunda yatırım kararlarında karbonun fiyatlandırılması konusundaki eğilimlere uyum sağlamak üzere çalışmalara başlamıştır. Garanti BBVA, bu çalışmaların sonucunda, BMKİS’in Karbon Fiyatı konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri’ni imzalayan ilk Türk Bankası olmuş ve karbon fiyatlandırması konusundaki prensipleri de içeren İklim Değişikliği Eylem Planı Beyanı’nı açıklamıştır. İlgili beyana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Detaylı bilgi için; Sürdürülebilirlik Raporları

1Çevresel, sosyal ve yönetişim