Öncelikli Konularımız

Amacımız faaliyetlerimizi tutarlı bir bütünlük içinde anlatmak. Bu anlatımın temelini, Garanti BBVA ve paydaşları için en ilgili ve önemli olan başlıkları, yani öncelikli konuları belirlememizi sağlayan önceliklendirme analizi oluşturuyor. Öncelikli konular esas itibarıyla paydaşlarla diyalog yoluyla belirlenerek önceliklendirme matrisine yerleştiriliyor. Bu matriste tanımlanan başlıklar da ‘Rapor Hakkında’ bölümünde belirtildiği gibi bu raporun temelini oluşturuyor. 

Önceliklendirme analizlerimizin ilkini 2013 yılında gerçekleştirdik. Her zaman paydaşlarımızın gereksinimlerine paralel bir çizgide olmak ve belirlenen öncelikli konuların hala aynı öncelikte olduklarını garanti etmek istediğimiz için en az iki yılda bir önceliklendirme analizimiz güncelleniyor. Bu bağlamda son revizyon 2017 yılının ilk çeyreğinde tamamlandı ve bu haliyle geçen yılki raporumuzun bazını oluşturdu. İç ve dış paydaşlarımızı dinledik ve kurumsal stratejimiz ile bankacılık sektörünü etkileyen küresel eğilimler arasındaki bağlantıyı inceledik.

Mevcut bilgileri derlediğimiz ön çalışmamızda, eğilimleri, sektör raporlarını, küresel bankaların raporlarını ve GRI ve SASB gibi uluslararası meslek örgütlerinin tavsiyelerini inceledik. Uzun bir liste oluşturan konu başlıklarını belirledikten sonra görüşlerini almak üzere internet anketleri, odak grup toplantıları ve telefon görüşmeleri aracılığıyla tüm paydaş gruplarımıza ulaşarak kapsamlı bir paydaş analizi yaptık. Dış trend analizinde ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, BM Sorumlu Yatırım İlkeleri ve Global Alliance for Banking on Values gibi iş dünyası ve finans sektöründe rehber olan girişimlerin önceliklerini ele aldık. 

Üst yönetim görüşmeleri aracılığıyla Garanti BBVA'nın gelecek stratejisini belirlemede söz sahibi olan üst yönetimin görüşlerini çalışmamıza dahil ettik. Yöneticiler, konu başlıklarını hem Operasyonel, itibari, stratejik, yasal ve mali etkileri bakımından hem de beş yıllık kurumsal strateji ve başlıkların risk ve fırsat alanları açılarından değerlendirdi. Üst yönetim görüşmelerine ek olarak başlıkları “Dört Faktörlü Etki Analizi” adı verilen dört basamaklı bir değerlendirmeden geçirdik.

Bu değerlendirmede her bir başlığı;

  • Doğrudan finansal etkisi ve riski,
  • Yasa, mevzuat ve politikaya ilişkin etmenleri,
  • İnovasyon fırsatları,
  • Sektörel standartlar, en iyi uygulamalar ve rekabet avantajı

açılarından etkisinin büyüklüğüne, gerçekleşme olasılığına ve gerçekleşmesi beklenen vadeye (kısa, orta, uzun) göre sıraladık. Entegre bir yönetim yaklaşımıyla, başlıkların entegre iş stratejimizle örtüşmesini de göz önünde bulundurarak Garanti BBVA'nın öncelikli konularını tamamladık. Öncelikli konular, hem yöneticilerimizin hem de dış paydaşlarımızın önemli olarak gördükleri ortak konulardan oluştu ve 6 ana başlık altında toplandı: Müşteri Deneyimi, Finansal Performans, Dijital Dönüşüm, Kurumsal Yönetişim ve Risk Yönetimi, İnsan Kaynağına Yatırım, Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma.