Müşterilere İşlerini Sürdürülebilir Bir Şekilde Büyütmelerinde Destek Olunması

Garanti BBVA, ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayan KOBİ’lerin, kadın girişimcilerin ve girişimcilerin finansal ihtiyaçlarına çözümler üretmenin yanı sıra hem büyümelerini ve esnekliklerini desteklemeyi, hem de çevre, toplum ve etik alandaki performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Bu kapsamda insan kaynağı ve entelektüel sermayesinden de yararlanarak eğitimler ve danışmanlık hizmetleri veriyor, çeşitli platformları müşterilerinin kullanımına sunuyor ve iş birlikleri kuruyor. KOBİ’lerin ekonomik sürdürülebilirliğine sunduğu destek ile dolaylı yoldan istihdam fırsatları da yaratıyor ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyor. 

En iyi uygulamalara paralel olan sağlam çevresel ve toplumsal risk değerlendirme süreci sayesinde başta kurumsal ve ticari segment olmak üzere tüm müşterilerine finansal olmayan risklerinin yönetiminde destek oluyor. 

Mali durumlarını ve işlerini yönetme konusunda destek sunmaya yönelik çeşitli yenilikçi Garanti BBVA platformları, müşterilerin işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine ve yeni gelişmeler karşısında esnekliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Teşvikbul, Şirketkur, MarkaOl, Teknosor, Garanti BBVA'lı İşler gibi, KOBİ’lerin çeşitli ihtiyaçlarına hitap eden ve büyümelerine katkıda bulunan bilgi ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. 

Garanti BBVA, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesine yardımcı oluyor ve yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan erken aşama yeni işlerin ve girişimlerin desteklenmesini ve hızlandırılmasını amaçlıyor. Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile her ölçek ve sektörden erken aşama girişimleri, KOBİ’leri ve büyüyen girişimleri destekliyor. Program kapsamındaki girişimlere sağlanan ofis ortamı, mentorluk, iş ağı kurma, pazarlama ve eğitim destekleri ile oluşturulan bütünsel destek mekanizması kapsamında girişimcilik döngüsünün her aşamasında çok yönlü ve farklılaşan hizmetler sunuyor. 

Kadın girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırıyor, sürdürülebilirliği sağlamak için Kadın Girişimci Yönetici Okulu gibi ücretsiz eğitim iş birlikleri gerçekleştiriyor ve Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile potansiyellerini gerçekleştirmelerini teşvik ediyor. Bugüne kadar 9.720 kadının katılımıyla gerçekleştirilen Kadın Girişimci Buluşmaları ile kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyim aktarımıyla yeni iş birlikleri kurmaları ve yeni pazarlara açılmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesinin SROI değeri (yatırımın sosyal getirisi) 5 olarak tahmin ediliyor. 

Bu yıl da müşteriler ve sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlara Türkiye’de yenilikçi çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamaları ile yeşil finansman alternatifleri, dijitalleşmenin getirdiği riskler, şeffaflığa ve finansal olmayan raporlamaya ilişkin yeni trendler ve sigortacılık sektöründe çevresel risk algısı gibi sürdürülebilir iş modelleriyle ilgili en güncel konular hakkında bilgi verilen Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Çalıştayı düzenlendi. 2018’de 33 kurumsal ve ticari müşteri ile finansal kuruluşu, uluslararası en iyi çevresel ve sosyal risk yönetimi uygulamaları konusunda birebir bilgilendirildi. Tüm bu toplantı ve görüşmelerde 29 farklı çevresel ve sosyal başlık ele alındı. Kurumsal ve ticari müşterilere bu alandaki risk yönetimi sistemlerini iyileştirmeleri için 37 ziyaret düzenlendi. 

Garanti BBVA, önümüzdeki yıllarda kapasite geliştirme çalışmalarında, girişimcilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularına odaklanmaya devam edecek. Paydaşların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayan zirve ve toplantılar düzenlenmesi ve yeni gelişen sorunlarla ilgili bilgilendirici eğitimlerin verilmesi müşterilere sunulan destekte kilit rol oynayacak. 

2018’de devreye alınan ve Ekvator Prensipleri gibi uluslararası uygulamalara paralel bir şekilde çevresel ve sosyal risk yönetim sistemini bir adım ileriye taşıyan yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Sistemi ile kurumsal ve ticari müşterilerin bu alandaki en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor. Ortaklıklar ve ihtisaslaşmış ekipler kurarak dijital dönüşüm gibi konularda teknik ve teknolojik destek verilmesi de önümüzdeki yıllarla ilgili yol haritasının bir parçası olacak. Müşterilerin çevresel ve toplumsal eğilimler konusunda bilgilendirilmesi, özellikle kurumsal ve ticari müşteriler açısından Banka gündeminde önemli bir yer tutmaya devam edecek. 

Kapasite geliştirme çalışmalarının kurgulanmasında Birleşmiş Milletler bünyesindeki platformlar gibi mevcut kanal ve platformlardan yararlanılacak.