Küresel Eko-Verimlilik Planı (2021-25)

2021 yılında iklim değişikliği ilgili hedefleri içeren Eko-Verimlilik Planı’mızı yayınladık. Plan, yenilenebilir enerji kullanımı,  enerji-su-kağıt tüketiminin azaltımı, döngüsel ekonomi, karbon ayak izi azaltımı, sürdürülebilir yapı yönetimi gibi hedeflerini içeriyor. Garati BBVA olarak, 2021- 2025 yılları arasında her yıl enerji tüketiminin en az %80'ini yenilenebilir enerjiden karşılamayı, metrekare başına enerji-su-kağıt tüketimini azaltmayı ve karbon ayak izimizi 2019'a göre %69 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

GEP-IR-Website_07092021.pdf (garantibbvainvestorrelations.com)