Kültür - Sanat

Kültürel hayata aktif katılım, bireysel ve kolektif kültürel özgürlüklerin geliştirilmesi, maddi ve manevi kültürel mirasların korunması ve farklı kültürel anlatımların korunarak tanıtılması gibi kültürel konular, insan gelişiminin ve sürdürülebilir kalkınmanın başlıca unsurlarından. 

Garanti BBVA'nın kültür-sanatın toplumla bütünleşmesi için bünyesinde faaliyet gösteren Platform Garanti BBVA Güncel Sanat Merkezi, Osmanlı Bankası Müzesi ve Garanti BBVA Galeri’yi 2011 yılında tek çatı altında toplayıp kar amacı gütmeyen özerk bir kurum olarak yapılandırması ile hayata geçen SALT, SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ankara aracılığıyla topluma katkı sağlıyor. 

2018 yılında, SALT bünyesinde 7 sergi ve birçok kamu programı hayata geçti. 162.210 etkinlik gerçekleştirilirken toplamda 334.400 kişi SALT’ın farklı mekanlarını ücretsiz olarak ziyaret etti. 2019 yılı sonu itibariyle de toplam 2.400.000 kişinin SALT’ı ziyaret etmesi hedeflenmektedir.

 

Kurumla ile ilgili daha fazla bilgi için: www.saltonline.org

Facebook hesabı: SALT Online

Twitter hesabı: SALT_Online

Instagram hesabı: salt_online