Search

Kültür - Sanat

Kültürel hayata aktif katılım, bireysel ve kolektif kültürel özgürlüklerin geliştirilmesi, maddi ve manevi kültürel mirasların korunması ve farklı kültürel anlatımların korunarak tanıtılması gibi konular, insan gelişiminin ve sürdürülebilir kalkınmanın başlıca unsurlarından. 

Garanti BBVA'nın kültürel hayata aktif katılım için bünyesinde faaliyet gösteren Platform Garanti BBVA Güncel Sanat Merkezi, Osmanlı Bankası Müzesi ve Garanti BBVA Galeri’yi 2011 yılında tek çatı altında toplayıp kar amacı gütmeyen özerk bir kurum olarak yapılandırması ile hayata geçen SALT üç farklı hizmet noktasında, SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ankara aracılığıyla topluma katkı sağlıyor. 

2019 yılında, SALT bünyesinde birçok sergi ve kamu programı hayata geçti. 17.280 etkinlik katılımcısı olurken 2019 yılında SALT’ın farklı mekanları toplam 508.397 kişi ücretsiz olarak ziyaret etti.

 

Kurumla ile ilgili daha fazla bilgi için: www.saltonline.org

Facebook hesabı: SALT Online

Twitter hesabı: SALT_Online

Instagram hesabı: salt_online