İklim Değişikliği ile Mücadele - İklim Risklerinin Yönetimi

Dünya Ekonomik Forumu, tarafından yayınlanan Küresel Riskler Raporu 2022’ye göre, iklim değişikliğiyle bağlantılı çevresel riskler, hem etki hem olasılık açısından en büyük on risk içinde en başta geliyor.

Orman yangınları, sel, kuraklık, fırtına gibi aşırı hava olayları son dönemde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Son yıllarda yaşanan bu aşırı hava olaylarının ana sebebi ise atmosferdeki sera gazının artmasına bağlı olarak artan küresel sıcaklık. Endüstri Devrimi’nin beraberinde getirdiği hızlı ve kontrolsüz sanayileşme sonucu atmosferdeki COoranı hızla arttı. Günümüze gelindiğinde ise sera gazları kaynaklı küresel ısınma miktarı 1,1 °C’leri bulmuş durumda. 2015 Paris İklim Anlaşması kapsamında yüzyıl sonuna kadar küresel sıcaklık artışını 1,5 °C’de sınırlamak için küresel bir çaba sarf edilmektedir.

Garanti BBVA olarak iklim değişikliğine karşı ortak küresel çabaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, iklim değişikliğine ilişkin risk ve fırsatları gözetmeye ve iklim değişikliğini iş süreçlerimize ve risk politikalarımıza entegre etmeye odaklanıyoruz.

Garanti BBVA olarak Ekim 2015’te karbon fiyatlaması, ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su risklerinin yönetilmesi ve yeşil ofis standartlarının oluşturulması konularına odaklanan İklim Değişikliği Eylem Planı’nımızı yayımladık. Bu Eylem Planı ile yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan toplam kaynağın en az %60’ının yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmesini de taahhüt ettik. Bu doğrultuda proje finansmanı portföyümüzde 2014 yılından bu yana %100 yenilenebilir enerji projelerini finanse ediyoruz ve Türkiye’de rüzgar enerjisi projelerinde pazar payı lideriyiz.

Eylül 2021’de attığımız imza ile Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için tüm finansal sistemin harekete geçirilmesini destekleyen Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne Türkiye’den taahhüt veren ilk şirket olduk. Taahhütlerimiz arasında portföyümüzü 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmek yer alıyor. Banka olarak 2020’de karbon nötr olduk ve 2035 hedefimizi 15 yıl önce gerçekleştirmiş olduk.

Garanti BBVA olarak 2021 Mart ayında, Türkiye’de sektöre yön veren bir ilke daha imza atarak kömürden çıkış taahhüdümüzü duyurduk. Çevresel ve Sosyal Kredi Politikamızın güncellenmesi kapsamında kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğimizi ve en geç 2040 yılında portföyümüzdeki kömürle ilgili riskleri sıfırlayacağımızı taahhüt ettik. Türkiye’de bu taahhüdü açıklayan ilk banka olarak sektördeki öncü duruşumuzu ve sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzu kanıtlamış olduk.