İSG Yönetim Sistemi

Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetmeliklerine uygun olarak Garanti BBVA, 2013 yılında İnsan Kaynakları altında özel bir İSG Ekibi kurarak bu alandaki çalışmalarına hız verdi. 2015 yılında İSG Yöneticiliği olarak konumlandırılan bu servis, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Hemşirelerinden oluşan 41 kişilik kadrosuyla faaliyetlerini ülke çapında sürdürüyor. Tüm lokasyonların İSG gereklilikleri Genel Müdürlük İSG Servisi koordinasyonu ile gerçekleştiriliyor. 

Türkiye’de benzer büyüklükteki finansal hizmet kurumları arasında bir ilki gerçekleştiren Garanti BBVA, tüm lokasyonlarında İSG yazılımını hayata geçirdi. Garanti BBVA, risk değerlendirmesi, iş sağlığı uygulamaları, eğitim programları, İSG Kurulları, ramak kala olaylar, iş kazaları ve düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi tüm süreçlerinde bu yazılım üzerinden gerekli koordinasyon ve takibi sağlıyor. 

Garanti BBVA, İSG’ye ilişkin tespit ve önerilerin ilgili iş kolları ile koordineli bir şekilde takip ederek ve tüm lokasyonlarında bulunan İSG Çalışan Temsilcileri ile çalışan görüşlerini alarak Garanti BBVA, İSG iletişiminin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor. Bu kapsamda 2018 yılında gerçekleştirilen 86 adet kurul toplantısında 816 adet düzeltici veya önleyici faaliyet görüşülerek hayata geçirildi. 

Banka’nın İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin tanımlandığı tüm dokümantasyonlar bir online kitapçıkta bir araya getirildi. Bu kitapçığın da yer aldığı İSG intranet alanı daha kullanıcı dostu olacak şekilde güncellendi. 

Risk Değerlendirmesi sürecinin geliştirilmesi kapsamında banka lokasyonlarının tümündeki riskleri içerir bir veritabanı oluşturuldu ve tanımlanan risklerin standardizasyonu ve takibinde gelişim sağlandı. 

Risk değerlendirmesi sürecinin çıktılarına istinaden ilgili gruplara özel teknik eğitimler (Vaka Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi, Defansif Sürüş Eğitimi gibi) organize edildi. İSG Eğitimlerinde dijitalleşmeye ilişkin çalışmalar başlatıldı. Online İSG eğitimi çok daha interaktif ve etkili bir içerik oluşturularak revize edildi ve tüm çalışanlar ile paylaşıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında tüm çalışanlara 124.332 saat eğitim verildi. 

G+ Projesi, Pendik Kampüs lokasyonu gibi büyük projelerin sağlık ve güvenlik koşullarının geliştirilmesi kapsamında teknik ekiplerle periyodik değerlendirmeler yapıldı ve birçok sağlık ve güvenlik koşullarını geliştirici uygulama gerçekleştirildi. İSG yazılımındaki Düzeltici ve Önleyici Faaliyet ekranları geliştirildi ve teknik iş kolları ile periyodik raporlamalar yapılarak aksiyonların daha etkin takibi sağlandı. 

Olağanüstü Durum ve İş Sürekliliği Servisi’nden devralınan Acil Durum Yönetimi süreci ekip görevlendirmelerinde iyileştirmeler yapıldı. Ekip eğitimlerinin online eğitim tasarımlarına başlandı. 

İş sağlığının geliştirilmesi kapsamında risk gruplarına yönelik tetkik ve analizlere (psiko-sosyal risklerin incelenmesi ve odyo testleri vb.) devam edildi. Lokasyonlarda sağlık ekipleri tarafından (işyeri hekimi, işyeri hemşiresi vb.) acil müdahaleye ihtiyaç duyulduğu hallerde çalışanların erişimini kolaylaştırmak ve ekiplerin ulaşım süresini azaltmak için 5555 numaralı hat banka çapında Acil Sağlık Müdahale hattı olarak belirlendi ve Genel Müdürlük Binalarında hizmete alındı. 

İş Kazaları 

2018 yılında 367 adet iş kazası meydana geldi. Hiçbir iş kazası ölümle sonuçlanmadı. 

İş Günü Kayıpları 

2018 yılındaki iş günü kayıpları kadın çalışanlar için 43.728 gün ve erkek çalışanlar için 20.895 gün oldu. Toplam kayıp günlere ait veriler, tüm hastalık izni ve yaralanmalara ait tıbbi raporlara dayanarak toplandı. Banka’nın 2018 yılında, kayıp iş günü oranı 0,01 oldu.