Girişimcilik

Garanti BBVA olarak, güçlü bir ekonomi ve toplumsal kalkınmanın temel yapı taşlarından olan kadının güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularını bütünsel Kadın Girişimcilik programımızla1 ele alıyoruz. KOBİ segmentinde yer alan kadın girişimci müşterilerin desteklendiği bu dört ayaklı süreçte; finansman sağlama, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma alanlarına odaklanıyoruz.

2006 yılında Türkiye Kadın Girişimci Derneği (KAGİDER) ile birlikte, işlerini büyüten ve başarıları ile tüm girişimcilik ekosistemine ilham veren kadın girişimcilerin hikayelerini duyurmak amacıyla, ülkemizde kadın girişimcilerin varlık ve görünürlüğünü arttırmaya katkı sağlayan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı başlattık. 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliği ile Türkiye’ye yaygın şekilde gerçekleştirdiğimiz Kadın Girişimci Yönetici Okulu eğitim programı çerçevesinde, işlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak isteyen kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi birikimini edinmelerine katkı sağlıyoruz.

Yine KAGİDER ile hayata geçirdiğimiz Girişimci Kadın Buluşmaları’nda ise kadın girişimcileri önde gelen kurum ve kuruluşların satın almacıları ile bir araya getiriyor ve çok çeşitli iş birliği fırsatları yakalamalarını ve yeni müşteriler kazanmalarını amaçlıyoruz.

Aynı zamanda, her ölçekten ve sektörden erken aşama ve büyüyen girişimlerin çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 2015 yılında Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı’nı hayata geçirdik.

Bunlara ek olarak; Türkiye, Meksika, Kolombiya ve ABD’de eş zamanlı gerçekleşen sosyal girişimcilik destek programı olan BBVA Momentum’u yürütürken sürdürülebilir iş modelleri ile yüksek sosyal etki yaratmak isteyen sosyal girişimcilere kapsamlı bir destek sağlıyoruz.

Detaylı bilgi için:  https://www.garantibbvakadingirisimci.com/

Garanti BBVA Partners web sitesi: https://www.garantibbvapartners.com/

BBVA Momentum web sitesi:  www.momentum.bbva.com