Search

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Yaklaşımı

Türkiye’de %33 olan kadınların iş gücüne katılım oranının OECD ortalaması olan %63’e çıkması durumunda 2025 yılında GSYİH’si yaklaşık 250 milyar ABD doları artırması öngörülüyor. Fırsat eşitliğini ve çeşitliliği ekonomik büyümeye katkı sağlamanın yanında kurumsal kültürün temel bir değeri ve itici gücü olarak gören Garanti BBVA, çalışanlarını farklı düşüncelere ve birbirlerinin farklılıklarına saygı duymaya teşvik ediyor. 

Garanti BBVA'da tüm çalışanların %58’ini, orta/üst düzey yönetimin %40’ını kadın çalışanlar oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlenmesine verdiği önemin bir sonucu olarak Garanti BBVA, Fırsat Eşitliği Model’ini (FEM) ilk uygulayan şirketlerden biri oldu. Ayrıca Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nin (WEPs) ilk imzacılarından biri olan Garanti BBVA, bu ilkeleri Türkiye’den imzalayan ilk banka. 

Garanti BBVA, tüm çalışanlar için zorunlu olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı’nı hazırladı. Eğitim, toplum tarafından empoze edilen toplumsal cinsiyet rollerine ve bunların iş ortamını nasıl etkilediğine odaklanıyor. Garanti BBVA ayrıca Genel Müdür Yardımcıları Ebru Dildar Edin ile Cemal Onaran’ın, Garanti BBVA çalışanlarına Banka’nın konuyla ilgili projeleri hakkında bilgi verdikleri bir toplumsal cinsiyet eşitliği videosu yayınladı. Bunlara ek olarak Garanti BBVA’lı kadınlara ilham vermek amacıyla “Kendine İnan” adlı bir video serisi hazırlandı. 2018 Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında hazırlanan “Cinsiyet Eşitliği Rehberi” tüm çalışanlar ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları desteğiyle paylaşıldı. 

Yetkinliklerinin ve iş hayatının içerdiği zorlukların nasıl aşılacağının bilincinde olan güçlü kadın liderler yetiştirmek amacıyla Garanti BBVA, 2016 yılında BM Kadın Programı’yla bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu çerçevede hazırlanan Kadın Liderliği Eğitimleri 2018 yılında 101 yönetici ve şube müdürüne daha verilerek tamamlandı. 

2016 yılında, orta ve üst düzey pozisyonlardaki kadınların gelişimi ve iş birliğine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Kadın Yöneticiler İnisiyatifi, 2018 yılında da network buluşması ve proje grupları ile çalışmalarına devam etti. 

Genel Müdür Yardımcısı seviyesinden yönetici seviyesine kadar kadın ve erkek temsilcilerin bulunduğu Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 2015 yılından beri Sürdürülebilirlik Komitesi çatısı altında kadınların finansal sisteme dahil edilmeleri, kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında Banka çalışanlarına veya tüm dış paydaşlara yönelik program, süreç ve girişimlerin koordinasyonunu sağlamak üzere çalışmalar yürütüyor. 

Bu Komitenin altında İK, toplum ve müşteri projeleriyle ilgilenen, projeleri değerlendirmek ve yeni fikirler üretmek üzere üç ayda bir toplantı yapan alt çalışma grupları faaliyet gösteriyor. Garanti BBVA Eğitim Merkezi 2017 yılında tüm çalışanlar için iş yerinde ve toplum içinde cinsiyet eşitliği üzerine 3 videodan oluşan GETKurs’u hazırladı. 2018 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimine 3.442 çalışan dijital olarak giriş yaptı. 

Kadın Liderlerin güçlenmesi ve Banka içi networklerde bilinilirliklerinin artması amacıyla Kadın Liderliği mentorluk Programı hem şube müdürleri, hem de Genel Müdürlük Yöneticileri için hayata geçirildi. Genel Müdür Yardımcılarının 6   ay boyunca mentorluk yaptığı program kapsamında 30 kadın yönetici mentorluk aldı. 

Garanti BBVA Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, kadınların üst yönetimde daha yüksek oranda yer bulmaları amacıyla Mart 2017’de hayata geçirilen Yüzde Otuz Kulübü Türkiye’de kurucu üye olarak yer alıyor. 

Garanti BBVA, cinsiyet eşitliği konusunda insan kaynakları, müşteriler ve toplum nezdinde yaptığı çeşitli uygulama ve çalışmalarla, dünya çapında 36 ülke ve bölgede 10 sektörden 230 şirketin bulunduğu Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den yer alan tek şirket.