Search

Faaliyetlerimizin Çevresel Etkileri

Garanti BBVA, faaliyetlerinin çevresel etkilerini yönetmek için çevresel ayak izini ölçüyor ve izliyor, kaynak ve enerji verimliliğini artırmak için önemler alıyor, çalışanların farkındalığını artırarak tedarikçileriyle işbirliği yapıyor.

Bozulan ekosistem, insan eliyle değişen iklim ve tükenen doğal kaynaklar, hızla artan nüfusun refahını ve küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Garanti BBVA, çevik örgütsel yapılanması ile bu değişimi proaktif bir şekilde yönetmeyi sadece başarısının sırrı değil aynı zamanda bütün paydaşlarına karşı en temel sorumluluklarından biri olarak görmektedir.