Etki Yatırımı

Garanti BBVA olarak düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için farklı ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek sürdürülebilir ekonomiye geçişi destekleyen araçlar sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Ana hissedarımız BBVA, 2018-2025 yılları arasındaki Sürdürülebilir Finansman hedefini 300 milyar Euro olarak açıkladı. Bu hedef ilk olarak 2018 yılında 100 milyar EURO olarak açıklanmıştı. Sürdürülebilir finansman konusunda iyi giden performans sonrası hedef 2021 yılında 200 milyar EURO olarak; en son olarak da Eylül 2022’de ise hedef 300 milyar EURO olarak revize edilmiştir.

BBVA'nın yenilenen taahhüdüne uygun olarak, sürdürülebilir finansman için harekete geçirilecek finansman hedefini yönetim kurulundan başlayarak her düzeydeki tüm çalışanların prim kriterlerine ekledik. Bu stratejik uygulama ile tüm çalışanlarımızın günlük operasyonlarına sürdürülebilirliği entegre ederek tüm iş kollarında değer yaratılması teşvik ediyoruz. Garanti BBVA olarak bu hedefe 2025 yılına kadar 150 milyar TL’lik finansman ile katkı sağlayacağız.

Bu taahhüdümüzle, çağın olanaklarını herkese sunma amacına uygun olarak, iklim değişikliğine karşı ortak küresel çabaya katkıda bulunmak ve tüm kesimlerin büyüme sürecine dahil olduğu ve elde edilen faydayı paylaştığı kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyoruz.