Eğitim ve Gelişim

Garanti BBVA, bire bir görüşmeler, seminerler veya araştırmalar yoluyla tüm müdürlüklerde ve şubelerde ihtiyaç duyulan eğitim ve gelişim programlarını belirler ve uygular. 

Garanti BBVA Eğitim bugüne kadar Banka’da tasarladığı, planladığı tüm gelişim ve öğrenme faaliyetlerini finans sektörünün en iyi insan kaynağını yetiştirme, gelişimi sürekli kılma ve gelişimi bir yatırım aracı olarak görme vizyonu ile gerçekleştirdi. 

Geçtiğimiz yıllarda çalışanlarının ihtiyaçlarına yanıt vermesi, onları mesleki ve kişisel olarak geliştirmesi amacıyla oluşturduğu “Fakülte Modeli” trendler doğrultusunda güncel tutulmaya devam ediliyor. 2018 yılında “Dijital” fakülte kuruldu. 

Fakülte Modeli, kişinin kari yer hedefleri doğrultusunda gelişim sorumluluğunu aldığı, kişiye rehberlik eden, bütünsel gelişimi için çeşitli yöntemlerle imkanlar sağlayan, iş sonuçlarını destekleyen, öğrenmenin güvenilir standartlarla ölçümlendiği ve sonuçlara dair geribildirimler aldığı, teknoloji temelli yaklaşımlarla destekleniyor. 

Yeni hizmet modelinde hizmet veren çalışanlar sertifikalandırıldı 

2018 yılında ağırlıklı olarak; müşterilere daha iyi hizmet verebilmek, bankacılık işlemlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla şubelerin tasarımının ve hizmet modelinin yenilendiği projeye odaklanıldı. 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 4.000’den fazla çalışan, müşterilere yeni hizmet modelinde en iyi deneyimi yaşatmak için simülasyon uygulamalı sınıf içi ve online içeriklerden oluşan kapsamlı bir eğitim programından geçtiler. 

Müşteri deneyimi konusu her yıl olduğu gibi öncelikler arasındaydı. Bu yıl müşteri deneyiminde “Açık, Şeffaf, Sorumlu Bankacılık” ilkelerinin tüm bankada çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlandı. Zorunlu programlar kapsamında müşteri deneyimi konusunda pek çok gelişim çözümü sunuldu. 

Kadın çalışanlara özel gelişim çözümleri bu yıl da devam etti 

Garanti BBVA’ya özel tasarlanan eğitim ve mentorluk çalışmaları ile kadın çalışanların lider rolleri içinde daha rahat hissetmeleri, özgüvenli hareket etmeleri ve hedeflerine kısıtlar koymadan etkili liderler olmaları destekleniyor. 

Veriyi değere dönüştürmek için çalışanlar Data Transcendence eğitimleri ile destekleniyor. 

Yeni data warehouse modelinin benimsenmesi ve veriden maksimum değeri elde etmek için yeni yeteneklerin geliştirilmesine odaklanıldı. Çalışanların yetkinliklerini geliştirerek veriye dayalı stratejiler belirlenmesine katkı sağlamaları amaçlandı. Farklı roller için özelleştirilen eğitim programları ile iş zekası araçları, programlama dilleri, ileri modelleme konularına odaklanılıyor. Bu program ile iç yeteneklerden veri odaklı takımlar oluşturulması ve organizasyona yeni yeteneklerin kazandırılmasını amaçlanıyor. 

“Garanti BBVA Dijital Gelişim Çözümleri” kapsamında canlı yayın, oyun, simülasyon, online mobil sınav/hatırlatma uygulamaları, video, e-kütüphane ve mobil öğrenme gibi çeşitli yöntemleri kullanılıyor. 

Sınıf içi eğitimlerde de dijital uygulamalar kullanılıyor 

Dijital eğitimlerin yanında sınıf içi eğitimlerin de etkisini ve verimini artırmak, eğitimi zenginleştirmek amacıyla çeşitli dijital araçlar kullanılıyor. 2018 yılında gerçekleşen pek çok eğitimde sınıf içi anlık bilgiyi ölçmek, etkileşimi artırmak ve öğrenmeye katkıda bulunmak amacıyla dijital uygulamalara da tasarımın bir parçası olarak yer verildi. 

2018 yılı içerisinde 25.000 saatlik canlı yayın ve Sanal Sınıf eğitimleri gerçekleştirildi. Bu yayın ve çekimlerle çalışanlara oldukları yerden bilgiye ulaşma, güncel gelişmeleri takip etme ve haberdar olma imkanı sunuluyor. 

Garanti BBVA, 2018 yılında yaklaşık 47 saat/adam eğitim verdi. 2018’de hayata geçirdiği ve geliştirdiği dijital eğitim çözümleri ile dijital eğitim oranı 7 puan artarak %34’e yükseldi. 2019 yılında dijital eğitimlerin sınıf içi eğitimler karşısında ağırlığının ciddi oranda artırılması hedefleniyor. 

2012 yılında, kredilendirmede sürdürülebilirlik kriterleri, güneş enerjisi projelerinin finansmanı, karbon fiyatlaması ve kredi süreçlerinde çevresel ve toplumsal etki yönetimine ilişkin eğitimleri kapsayan Sürdürülebilirlik E-Öğrenme Programı oluşturuldu. Sürdürülebilirlik E-Öğrenme Programı çerçevesinde, 2012-2018 yılları arasında 25.133 çalışana toplam 12.567 saat sürdürülebilirlik eğitimi verildi.