Doğrudan ve dolaylı etkilerin yönetimi

2020 yılında, Paris Anlaşması’yla öngörülen en fazla 1,5 °C’lik sıcaklık artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedefler (Science Based Targets) çerçevesinde, karbon emisyonlarımızı 2025’e kadar %29, 2035’e kadar %71 azaltma hedefi açıklayarak Türkiye’de böyle bir hedef yayımlayan ilk şirket olduk.

2020 sonunda faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonları %75 azalttık kalan emisyonlar için de karbon kredisi satın alarak, azaltım hedefinden 15 yıl önce karbon nötr banka olduk. Kullandığımız karbon kredileriyle sürdürülebilir girişimlere verdiğimiz desteğin yanında tükettiğimiz enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini kanıtlayan IREC sertifikası alarak yenilenebilir enerji projelerine de destek oluyoruz.

Çevresel göstergelerimizi (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporluyoruz. Bu rapora Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Çevresel, Sosyal ve Yönetişim başlığı altındaki ÇSY Analist Verileri altından ulaşılabilirsiniz.

Garanti BBVA IR (garantibbvainvestorrelations.com)

Karbon ayak izi kapsamında uzun yıllardır yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda karbon yoğunluğunda yıllar içinde önemli bir azaltım sağladık. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata geçirdiğimiz 2012 yılından bu yana karbon yoğunluğumuz %96 azaldı.

2019 yılında, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen, yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED tarafından, Zincirlikuyu Genel Müdürlük binamız kapsamında Platinum Sertifika almaya hak kazandı. Garanti BBVA olarak LEED Platinum Sertifikası’na sahip Türkiye’den tek banka olduk. Zincirlikuyu Genel Müdürlük binasının yanı sıra Kızılay Hizmet Binamız, Yeni Binalar kategorisinde Platin sertifikaya sahip tek banka binası. Ayrıca, Pendik Teknoloji Kampüsümüz, Sivas Müşteri İletişim Merkezimiz ve Karşıyaka İzmir Binamız ise LEED Gold Sertifikalı olma özelliği taşıyor.

Garanti BBVA olarak çevreye duyarlı ve öncü çalışmalarını önümüzdeki yıllar içerisinde geliştirmeye devam ederek hem toplumsal hem de çevresel faydaya katkı sağlamaya devam edeceğiz.