Çalışan Mutluluğu

Garanti BBVA’da tüm ilerlemenin arkasındaki belirleyici güç çalışanlarıdır. Bu doğrultuda Garanti BBVA çalışanları, Garanti BBVA’nın stratejisinin temel yapı taşlarından biri olarak görülür. Banka, birinci sınıf bir iş gücünü bünyesine kazandırmak, eğitmek ve geliştirmek için gereken sistemleri kurar ve çalışanları tüm becerilerini kullanmaya yönelten, geniş çaplı fırsatlar sunan, başarılarının fark edilmesini ve ödüllendirilmesini sağlayan bir çalışma ortamı sağlar.

Garanti BBVA, güvenli, çağdaş ve insan haklarına saygı gösterilen, fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hakim olduğu bir iş yeri ortamı sağlar. İş-özel yaşam dengesinin kurulması için çalışanlarının refah düzeylerini artırmaya yönelik ve mutluluklarına odaklanan politika ve uygulamalarla onları destekler.

Bu amaçla Genel Müdür’ün başkan, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim mensuplarının da üye olarak yer aldığı Çalışan Komitesi, Garanti BBVA’nın İnsan Kaynakları politikalarının geliştirilmesinden, çalışan bağlılığını ve memnuniyetini daha üst düzeye taşıyacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan, sonuçların izlenmesinden ve gerektiğinde eylem planlarının hazırlanmasından sorumludur. Komite ayrıca yönetimin desteğiyle Banka’nın gelişimini pekiştirmek üzere öğrenmenin özendirilmesini amaçlar ve eğitimlerin, işe yansımalarını takip eder.

Garanti BBVA, performanslarını en üst düzeye çıkarmak, verimliliklerini artırmak, daha mutlu olmalarını sağlamak ve iş ve günlük yaşamlarında proaktif biçimde sürdürülebilir inisiyatifler geliştirmelerini ve uygulamalarını sağlamak için çalışanlarına yatırım yapar. Garanti BBVA 2017 yılında çalışan mutluluğuna yönelik 10 program yürüttü. Garanti BBVA'nın işe alım, kariyer planlaması, performans değerlendirme gibi İnsan Kaynakları süreçleri ile eğitim ve gelişim programları, yeni yetkinlik modeline uygundur. Garanti BBVA, çalışanlarına, ofis ergonomisi, acil durum yönetimi, ses eğitimi, stres yönetimi, nefes teknikleri, meditasyon, esenlik, detox vb. konularda hem sınıf içi hem de online eğitimler sunmaktadır. Çalışanlara optimum gürültü, nem, sıcaklık seviyeleri ve yüksek iç hava kalitesi olan sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır. Bazı lokasyonlarda aydınlatma, gürültü, sıcaklık, iç hava kalitesi gibi endüstriyel hijyen ölçümleri de yapılmaktadır.

Garanti BBVA, çalışanlarının yaşam kalitelerini artırmaları için farklı ürün ve hizmetler sunuyor. Özel sağlık sigortası ve hayat sigortasına sahip olan Garanti BBVA çalışanları diş tedavisi, numaralı gözlük, cam ve lens gibi özel sağlık sigortası kapsamında olmayan sağlık harcamaları için Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın hizmetlerinden yararlana biliyor. Zincirlikuyu ve Güneşli’de bulunan Genel Müdürlük binalarında spor salonları ve kurum içi diyetisyen hizmeti sunuluyor.

Garanti BBVA'nın insan kaynakları politikası, çalışanlarına öncelik vererek, onlara sürekli yatırım yapmak olarak özetlenebilir. Eğitimler için gerekli kaynağı ayırıp programlar uygulayarak çalışanlarımıza öncelik ve önem veriyoruz. Açık iletişim ortamının öncülüğünü yaparak, adil ve objektif tutum sergileyerek katılımcılığı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde uluslararası standartlarda bir ortam yarattığımıza inanıyoruz.

Garanti BBVA, Banka’nın stratejileri doğrultusunda insan kaynakları uygulamaları geliştirir. Çalışanların motivasyonlarını artırıcı çalışmalar yapar, kendilerini ifade edebilmeleri için açık iletişim ortamları yaratır. Çalışanlara yetkinlik, bilgi, beceri ve gereksinimleri doğrultusunda “kariyer danışmanlığı” sunar.

Garanti BBVA, Investors in People (IIP) ‘’Altın Sertifikası’’nı ikinci kez almaya hak kazanan Türkiye’den ilk şirket oldu. Banka, insan kaynağına yatırım yapmayı ve “insan merkezli” yönetim anlayışına dayanan uygulamalarını sürdürecek.