Çalışan Katkısı

Garanti BBVA, doğru göreve doğru kişiyi yerleştirmek için, yetkinlikler üzerine kurgulanmış, objektif, pozisyona özel geliştirilen farklı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri kullanıyor. 

2018 yılında 59 kişi Management Trainee ve Sales Trainee (Yönetici Adayı Yetiştirme) programları kapsamında göreve başladı. 70 üniversite öğrencisine de şube ve birimlerde staj imkanı sağlandı. İşe alım süreçlerinde online mülakat ve sınav uygulamasına tam geçiş gerçekleştirildi. 

Tüm kurum içi yükselmeler ve görevler arası geçişler için standart kriterler (deneyim, görevde çalışma süresi, performans, yetkinlik değerlendirmesi, sınav, mülakat vb.) oluşturularak kariyer haritaları kapsamında şeffaf bir yaklaşımla tüm bankaya ilan ediliyor. Garanti BBVA’da çalışanlar, seçtikleri kariyer yoluna göre yönlendirilerek destekleniyor. 

Çalışan merkezli kariyer planlama modeli oluşturularak, çalışan görüşmeleri koçluk modeli ile uyumlu bir yapıda oluşturuldu. Çalışan iletişiminin artırılması ve iletişim kalitesinin yükseltilmesi için 1.655 şube ve 725 bölge müdürlüğü ziyareti yapıldı. 8.892 çalışan ile kariyer görüşmesi gerçekleştirildi. 

Yeni şube hizmet modelimiz çerçevesinde kariyer haritaları, performans kriterleri, ücret ve yan haklar çalışmaları tamamlandı. İnsan Kaynakları Danışmanları bu geçiş sürecinde bilgilendirici toplantılar gerçekleştirdi. 2018 yılında dönüşümü gerçekleştirilen şube sayısı 655 oldu. 3.441 Müşteri Danışmanı ile 1.298 Müşteri Hizmetleri Sorumlusu yeni görevlere atandı. 

Uygulamaya alınan yeni kariyer yönetimi sisteminde kariyer gelişimi alternatifleri sunularak ilgili uzmanlık alanında ilerleme olanağı tanınıyor ve kariyer yönetiminde istikrar sağlanması için ortak bir çerçeve sunuluyor. Aynı zamanda çalışanlara kendi kariyer yönetimlerini ve gelişim alanlarını sahiplendirirken, kariyer hareketlerinin açık ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlıyor ve görevin niteliklerini yansıtan bir unvan yapısı sunuyor. 

BBVA’nın ve Garanti BBVA'nın stratejileriyle paralel olacak şekilde düzenlenen performans sistemiyle, daha objektif kriterler temel alınarak, hedef ve yetkinlikler beraber değerlendiriliyor. Çalışanlar hedef ve yetkinlik sonuçlarından, ücretlendirme, kariyer ve gelişim konularında girdi olarak yararlanılıyor. 

Çalışan Diyaloğu ve Memnuniyeti, Çalışanların Yönetime Katılımı 

Çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerden beslenmek üzere Garanti BBVA, diyalog kanallarını çift yönlü tutuyor. Çalışan görüşlerini, intranet, çalışan memnuniyeti anketi ve çalışanın sesi platformu GONG gibi farklı kanalları sistematik olarak alarak çalışan memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyor. Garanti BBVA, çalışanlarının iş-özel yaşam dengesi, performans yönetimi, ücret, eğitim ve gelişim olanaklarına ilişkin görüşlerini almak amacıyla her yıl Çalışan Bağlılığı Anketi yapıyor. 2018 yılında Çalışan Bağlılığı skoru %67 olarak gerçekleşti. 360 Derece Geri Bildirim anketiyle çalışanların görüşleri alınıyor, yöneticilerin güçlü ve gelişime açık alanlarının belirlenmesinin yanı sıra yetkinlikler bazında davranış biçimleri belirlenerek yöneticilere katkı sağlanması amaçlanıyor. 

Çalışanları fikir ve önerilerini, Önersen, Gong, Atölye isimli öneri ve fikir platformları ile intranet portalındaki Sor/Paylaş bölümleri aracılığıyla iletiyor. “Önersen” platformu ile iletilen öneriler 2018 yılında 1.133 olurken, bu önerilerden ikisi ödüllendirildi. 2007 yılından bu yana 23.000’den fazla fikir bu kanalla iletildi. 2018’de İK uygulamaları ve çalışma ortamıyla ilgili çalışanların sesini duyuran GONG platformu ile de 674 fikir paylaşıldı. 

Her yıl Genel Müdür ve icra ekibi, tüm çalışanları Müdürler Zirvesi ve Gelecek Toplantısı’nda bir araya getirerek Garanti BBVA’nın güncel durumunu ve bir sonraki yıla ilişkin strateji, hedef ve amaçlarını paylaşıyor. 

İşveren marka yönetimi çalışmaları kapsamında Garanti BBVA, çalışan memnuniyetini artırmak ve daha zengin bir çalışma deneyimi sunmak amacıyla İYİ (İş Yaşam İlişkisi) adı altında iş ve özel yaşamı dengeleyici bir program yürütüyor. 2014’te 9 olan ve günümüzde 3 kat artış gösteren çalışan başına ortalama etkinlik ve hizmet sayısı, 2017 yılında 29, 2018 yılında Banka’nın çalışan iletişimi stratejisi ve öncelikleri kapsamında 26 seviyesine ulaştı. 

Banka Değerleri, tüm İnsan Kaynakları süreçlerine entegre ediliyor ve çalışanların, Değerleri günlük çalışma deneyimlerine yansıtmaları için projeler geliştiriliyor. Bu kapsamda, 2017 yılında çalışanların katılımıyla belirlenen Değerlerin birinci yıl dönümü 5 Temmuz 2018 Değerler Günü’nde kutlandı. Çalışanlar, katıldıkları atölye çalışmalarında Değerler ile ilgili yeni fikirler ürettiler ve birlikte çalışmanın farklı yollarını deneyimlediler. Online ve sınıf içi olarak düzenlenen atölyelere 1.600’den fazla çalışan katıldı. 

Garanti BBVA, aile içi şiddet gören çalışanlara ihtiyaç duyduklarında destek sağlamak ve aile içi şiddetin iş yerine etkileri bakımından yöneticilere yol göstermek amacıyla kurduğu Aile İçi Şiddet Platformu kapsamında, çalışanları ile birinci derece akrabalarına Aile İçi Şiddet Hattı ile 7/24 hizmet vermeye devam etti. 

Çalışanların Yan Hakları 

Garanti BBVA, çalışanlarının yaşam kalitelerini artırmaları için farklı ürün ve hizmetler sunuyor. Özel sağlık sigortası ve hayat sigortasına sahip olan Garanti BBVA çalışanları diş tedavisi, numaralı

gözlük, cam ve lens gibi özel sağlık sigortası kapsamında olmayan sağlık harcamaları için Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın hizmetlerinden yararlanabiliyor. Zincirlikuyu ve Güneşli’de bulunan Genel Müdürlük binalarında spor salonları ve kurum içi diyetisyen hizmeti sunuluyor. Performans yönetim sistemiyle entegre bir yapıda çalışan Garanti BBVA Prim Sistemi (GPS) ile 2018 yılında da hem bireysel başarı hem de BBVA Grubu’nun ve Banka’nın başarısı dikkate alınmaya ve yüksek performanslı çalışanların prim tutarlarını ayrıştırmaya devam edildi. 

İç Müşteri Araştırması çalışanlara, aldıkları hizmetleri değerlendirmek amacıyla yapılıyor ve önerilerini iletme fırsatı veriyor.