2030 Karbonsuzlaşma Hedeflerimiz

Garanti BBVA Net Sıfır Bankacılık Taahhütleri Doğrultusunda Ara Dönem Karbonsuzlaşma Hedeflerini Açıkladı! 

Garanti BBVA iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında;

2021 yılında Türkiye’den kömürden çıkış taahhüdü veren ilk banka oldu. Bu taahhütleri kapsamında banka kömür santralleri ve madenleri ile ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğini ve portföyündeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskini en geç 2040 yılına kadar sıfırlayarak sektörden tamamen çıkmış olacağını taahhüt etti.

2021 yılında Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne Türkiye’den ilk imzacı olarak 2050’ye kadar borç verme ve yatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt etti.

2022 yılında ise taahhütlerini bir adım öteye taşıyarak enerji, otomotiv, çelik ve çimento gibi diğer karbon yoğun sektörlerde 2030 yılı karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı. Bu ara dönem hedefleri 2050 yılı net sıfır ile uyumlu emisyon hedeflerine ulaşılmasında önemli bir aşamayı oluşturuyor. Garanti BBVA bu kapsamda müşterilerinin daha sürdürülebilir geleceğe geçişlerinde yol arkadaşlığı yapma amacında.

Banka’nın 2030 yılı için belirlemiş olduğu karbonsuzlaşma hedefleri uluslararası anlamda kabul görmüş PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assesment) metodolojisinden faydalanılarak hazırlandı. Garanti BBVA her geçen gün veri kalitesinin gelişmesiyle hazırlamış olduğu bu hedefleri gözden geçirme ve güncelleme yönünde çalışmalar yapmayı planlıyor.

Garanti BBVA belirlediği hedefleri hangi prensipler ile oluşturdu?

  • (Uzun Dönem Perspektifli) 2050 yılı net-sıfır hedeflerine ulaşmaya yönelik yol haritasını belirlemesi amacıyla uzun dönem perspektifi içerme
  • (Karar Süreçlerine Odaklı) Karar verme süreçlerinde şirketler arasında karşılaştırma yapmaya elverişli olma
  • (Güçlü) Bilimsel kanıtlar ile desteklenebilir olma
  • (Kapsayıcı) Karbonsuzlaşma ihtiyacı bulunan sektörlerin önemli kısmını kapsama
  • (Hesap Verebilir) Mevcut ve şeffaf veri kaynakları içerme
  • (Sektöre Özel) Sektör özelinde her firmanın yaşayabileceği zorlukları anlamayı kolaylaştıracak metriklere dayanma

PACTA metodolojisi kapsamında belirlenen hedefler ile ne amaçlanıyor?

  • Müşterilerin karbonsuzlaşma süreçlerindeki gelişimlerini ölçümlemek ve bu yolda yeni teknolojiler ve üretim metodlarına yapacakları yatırımlara yönelik kendilerine gerekli finansal desteği sunmak
  • Karbonsuzlaşma hedefleriyle uyumlu müşterilerde risk ağırlığını artırarak kredi portföyündeki geçiş risklerini azaltmak
  • Son dönemde finansal sektör için oldukça önem kazanan çevresel ve sosyal performans açıklamalarına yönelik şeffaflık taahhüdünü yerine getirmek

Karbon Yoğun Sektörlere Yönelik Emisyon Azaltım Hedefleri

Sektör Emisyon Kapsamı Metrik Senaryo Garanti BBVA Başlangıç (2022) 2030 İçin Azaltım Hedefi
Enerji 1+2 kgCO2e/MWh Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 388 -72%
Otomotiv 3 gCO2e/Km Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 182 -40%
Çelik 1+2 kgCO2e/Ton çelik Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 1.096 -10%
Çimento 1+2 kgCO2e/Ton çimento Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 726 -20%
Kömür - Milyon TL 2040’a kadar sektöre ilişkin riskleri sıfırlama

Not: Kullanılan veri kaynakları ve metodoloji geliştirilmeye devam ettiğinden başlangıç metriklerinin değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır