Yapısal Faiz Oranı ve Yapısal Kur Riski

YAPISAL FAİZ ORANI RİSKİ

Yönetim Kurulu onaylı politika çerçevesinde yönetilen Yapısal Faiz Oranı Riski, Banka’nın bilanço yapısındaki potansiyel vade uyumsuzluğu nedeniyle maruz kalabileceği yapısal faiz oranı riskinin belirlenmesi ve yönetimi amacıyla, durasyon/gap, ekonomik değer, ekonomik sermaye, kredi spread risk duyarlılığı, net faiz geliri, riske maruz gelir, bankacılık hesaplarında izlenen menkul kıymet portföylerinin piyasa fiyatları duyarlılığı ölçülerek izleniyor.

Hesaplanan risk metrikleri ve üretilen raporlar, Aktif Pasif Komitesi’nin gözetiminde bilanço faiz riski yönetiminde kullanılıyor.

Yapısal faiz oranı riski çerçevesinde Banka’ya özgü olumsuz durumlardan kaynaklı risklerin ve stres altında ekonomik ve finansal ortamda ortaya çıkabilecek önemli riskler ve kırılganlıkların ölçülmesi amacıyla yasal ve içsel faiz oranı riski yönetimi gereklilikleri gözetilerek stres testi ve senaryo analizleri gerçekleştiriliyor.

Uygulanan stres testlerinin sonuçları risk iştahının belirlenmesi, limit ve bütçe çalışmaları ile bilanço yönetimine ilişkin stratejilerin oluşturulmasında ve sermaye ihtiyacının değerlendirilmesinde dikkate alınıyor.

Bu çerçevede, ekonomik değer duyarlılığı, ekonomik sermaye, net faiz geliri duyarlılığı, riske maruz gelir, kredi spread riski, ekonomik sermaye, menkul değerler değerleme farkı ve menkul değerler ekonomik değer duyarlılığı kapsamındaki içsel limitler düzenli olarak izleniyor ve raporlanıyor. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart şok yöntemiyle konsolide olmayan bazda ölçülüyor, yasal limit takip ediliyor ve BDDK’ya aylık olarak raporlanıyor.

İSEDES ve stres testi raporu çerçevesinde yapısal faiz oranı riski içsel hesaplamaları ile stres testleri ve senaryo analizleri gerçekleştiriliyor.

YAPISAL KUR RİSKİ

Yönetim Kurulu onaylı politika çerçevesinde yönetilen Yapısal Kur Riski, Banka’nın bilançosunda, yerel para biriminden farklı para birimleri cinsinden önemli faaliyetler yürütmesi veya özkaynağının korunması amacıyla pozisyon tutması durumunda, negatif yönlü kur dalgalanmalarının sermaye yeterliliği rasyosu üzerinde oluşturacağı potansiyel etki ve yabancı para riski ağırlıklı aktifler düzenli olarak takip ediliyor, içsel limitler dahilinde izleniyor ve raporlanıyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen analizler, yasal ve içsel yapısal kur riski yönetimi gereklilikleri gözetilerek, Banka’ya özgü olumsuz durumlar veya piyasadaki değişimler neticesinde ortaya çıkabilecek duyarlılıkları içerecek şekilde genişletiliyor. Bununla birlikte, Banka’nın yabancı para pozisyonu ve bu pozisyonun oluşturduğu kâr zarar hareketleri düzenli periyotlarda izlenerek raporlanıyor.

Yıllık olarak İSEDES ve stres testi kapsamında içsel kur riski içsel sermayesi hesaplamaları ile stres testleri ve senaryo analizleri yapılıyor.