Yan Haklar Komitesi

Yan Haklar Komitesi’nin amacı; yan haklara ilişkin kararların merkezi olarak, bankanın İnsan Kaynakları, Finans/Muhasebe, Risk temsilcilerinin mutabakatıyla verilmesidir. Komitenin sorumlulukları: 

  • Yan Hak kararların merkezi olarak ve üyeler arasında varılan mutabakatla alınması ve bankanın iş hedeflerine uygun olmasının sağlanması,
  • Lokal komitede alına kararların, global komiteye raporlanması ve onay alınması,
  • Yeni bir yan hak önerisi, onaylanmadan önce piyasa benchmark çalışmalarının yapılması ve Finans/Muhasebe, Risk ve Uyum açılarından değerlendirilmesi,
  • Yan hakların konsolide muhasebe raporlarının oluşturulmasının kontrol edilmesi,
  • Garanti BBVA Emekli Sandığı yatırım politikasının BBVA standartlarına uygun hale getirilmesi,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerinin takip edilmesi, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon alınmasıdır. 

Komite 2018 yılında 1 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Osman Tüzün (GMY), Aydın Güler (GMY), Ali Temel (Kredi Riski Yönetimi Başkanı), Özlem Ernart (Risk Yönetimi Başkanı), Sibel Kaya (Direktör)