Search

Yan Haklar Komitesi

Yan Haklar Komitesi'nin amacı; yan haklara ilişkin kararların merkezi olarak, bankanın İnsan Kaynakları, Finans / Muhasebe, Risk temsilcilerinin mutabakatıyla verilmesidir.

Komitenin sorumlulukları:

  • Yan Hak kararların merkezi olarak ve üyeler arasında varılan mutabakatla alınması ve bankanın iş hedeflerine uygun olmasının sağlanması,
  • Lokal komitede alına kararların, global komiteye raporlanması ve onay alınması,
  • Yeni bir yan hak önerisi, onaylanmadan önce piyasa benchmark çalışmalarının yapılması ve Finans/Muhasebe, Risk ve Uyum açılarından değerlendirilmesi,
  • Yan hakların konsolide muhasebe raporlarının oluşturulmasının kontrol edilmesi,
  • Garanti Bankası Emekli Sandığı yatırım politikasının BBVA standartlarına uygun hale getirilmesi,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerinin takip edilmesi, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon alınmasıdır.

Toplanma Sıklığı: Yılda en az 1 kez toplanmaktadır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 2
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı
Sibel Kaya Yetenek ve Kültür İş Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü