Volcker Kuralı Gözetim Komitesi

Volcker Kuralı Gözetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Volcker Kuralı Uyum Programında yer alan hükümler kapsamında kurulmuş bir iç organ olup Garanti BBVA ve ilgili İştirakleri’nin (Garanti BBVA) faaliyetlerinin ve Uyum Programı’nın;

Volcker Kuralı’na uyum durumunun değerlendirilmesi ve Volcker Kuralı Uyum Programı’nın etkinliğinin gözetilmesi görevlerini yürütmek amaçlarıyla kurulmuştur. Komite’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir: 

  • Garanti BBVA’da Volcker Kuralı’na uyum kültürünün oluşturulmasını sağlamak,
  • Volcker Kuralı Uyum Programı’nın Volcker Kuralı’na uygunluğunu değerlendirmek,
  • İştiraklerden gelen uyumluluk beyanlarını, Garanti BBVA’nın faaliyetlerinin Volcker Kuralı’na Uyum Durumu’nu değerlendirmek, bu konuda karar almak ve kararı BBVA Grubu ilgili Komitesi’ne iletmek,
  • Volcker Kuralı’na ilişkin olarak; komite gündemine getirilen diğer konuları karara bağlamak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak. 

Komite 2018 yılında 3 kez toplanmıştır. 

Komite Üyeleri

Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Fuat Erbil (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi), Aydın Güler (GMY), Aydın Düren (GMY), B. Ebru Edin (GMY), Reha Emekli (GMY), Ali Temel (Kredi Riski Yönetimi Başkanı), Osman B. Turgut (Teftiş Kurulu Başkanı), Özlem Ernart (Risk Yönetimi Başkanı), Emre Özbek (Direktör), Barış Karaayvaz (Direktör), Çağlar Kılıç (Direktör), Metin Kılıç (Direktör), Berna Avdan (Hukuk Müşaviri), Hakan Özdemir (Direktör), Barış Gülcan (Direktör)