Search

Volcker Kuralı Gözetim Komitesi

Volcker Kuralı Gözetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Volcker Kuralı Uyum Programında yer alan hükümler kapsamında kurulmuş bir iç organ olup Garanti Bankası ve ilgili İştirakleri’nin (Garanti) faaliyetlerinin ve Uyum Programı’nın; Volcker Kuralı’na uyum durumunun değerlendirilmesi ve Volcker Kuralı Uyum Programı’nın etkinliğinin gözetilmesi görevlerini yürütmek amaçlarıyla kurulmuştur.

Komite’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

  • Garanti’de Volcker Kuralı’na uyum kültürünün oluşturulmasını sağlamak,
  • Volcker Kuralı Uyum Programı’nın Volcker Kuralı’na uygunluğunu değerlendirmek,
  • İştiraklerden gelen uyumluluk beyanlarını, Garanti’nin faaliyetlerinin Volcker Kuralı’na Uyum Durumu’nu değerlendirmek, bu konuda karar almak ve kararı BBVA Grubu ilgili Komitesi’ne iletmek,
  • Volcker Kuralı’na ilişkin olarak; komite gündemine getirilen diğer konuları karara bağlamak,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Toplanma Sıklığı: Yılda en az 3 kez olmak üzere veya gerektiğinde toplanır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 3
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Reha Emekli TM - Ödeme Sist., Hazine ve Yatırım Bank.'dan Sorumlu GMY
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Osman B. Turgut Teftiş Kurulu Başkanı
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı
Emre Özbek Uyum Direktörü
Barış Karaayvaz Global Piyasalar Alım-Satım Direktörü
Çağlar Kılıç Global Piyasalar İş Çözümleri Direktörü
Metin Kılıç Aktif Pasif Yönetimi Direktörü
Berna Avdan Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri
Hakan Özdemir Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü