Veri Güvenliği ve Korunması Komitesi

Veri Güvenliği ve Verinin Korunması Komitesi'nin amacı Garanti BBVA'ya veya müşterine ait verinin ilgili yasal düzenlemelere ve Banka politikalarına uygun olarak güvenliğini sağlamaktır.

Komitenin görevleri;

  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan politikaların belirlenmesini, belirli periyotlarda gözden geçirilmesini ve ihtiyaç durumunda güncellenmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunmasına ilişkin çalışmaların önceliklendirilmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında işletilen süreçlerin etkinliğini takip etmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını değerlendirerek karara bağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan mevzuat değişikliklerinin takibini sağlamak ve ve değişikliklerin Banka bünyesinde hayata geçirilmesini sağlamak.
Komite 3 ayda 1 kez toplanmaktadır. 2019 yılında 1 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

İlker Kuruöz (GMY), Aydın Düren (GMY), Osman Tüzün (GMY), Aydın Küçükkarakaş (GMY), Şebnem İpekçi (GMY), Ferda Özge (GMY), Özgür Tüzemen (GMY), Emre Poyraz (GMY), Berna Avdan (GMY), Eray Kaya (GMY), Fatih Bektaşoğlu (GMY), Şenol Karahasan (GMY), Reha Emekli (GMY), Kutluhan Apaydın (GMY), Burak Erkek (BY), Hazal Özgüven (Direktör), Sibel Kaya (Direktör), Korcan Demircioğlu (Direktör), Barış Gülcan (Direktör), Seval Demirkılıç (Yönetim), Ümit Malkoç (Direktör), Bekir Özmen (Yönetim), Kerem Aslandağ (Yönetim), Tuna Özken (Direktör), Beyza Yapıcı (Direktör), Tolga Konu (Direktör)