Veri Güvenliği ve Korunması Komitesi

Veri Güvenliği ve Verinin Korunması Komitesi'nin amacı Garanti Bankası'na veya müşterine ait verinin ilgili yasal düzenlemelere ve Banka politikalarına uygun olarak güvenliğini sağlamaktır.

Komitenin görevleri;

  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan politikaların belirlenmesini, belirli periyotlarda gözden geçirilmesini ve ihtiyaç durumunda güncellenmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunmasına ilişkin çalışmaların önceliklendirilmesini sağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında işletilen süreçlerin etkinliğini takip etmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını değerlendirerek karara bağlamak,
  • Veri güvenliği ve korunması kapsamında olan mevzuat değişikliklerinin takibini sağlamak ve ve değişikliklerin Banka bünyesinde hayata geçirilmesini sağlamak.
  • Komite 3 ayda 1 kez toplanmaktadır. 2019 yılında 1 kez toplanmıştır.

Toplanma Sıklığı: Komite 3 ayda 1 kez toplanmaktadır.
2019 Yılı Toplanma Adedi: 3

 

Komite Üyeleri

Üye Unvanı Komite Rolü
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY Üye
Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat'tan Sorumlu GMY Üye
Osman Tüzün İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler'den Sorumlu GMY Üye
Aydın Küçükkarakaş TM - BT Güvenlik ve Risk Yönetimi GMY Üye
Şebnem İpekçi  TM - Strateji ve Kontrol GMY Üye
Ferda Özge  TM - Veri Platform Yazılım Teknolojileri ve Operasyon GMY Üye
Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik GMY Üye
Emre Poyraz TM-Veri Yönetişimi Direktörü Katılımcı Üye
Berna Avdan Hukuk Danışmanlık Hizmetleri - Hukuk Müşaviri Katılımcı Üye
Eray Kaya  TM - Bankacılık Uygulamaları GMY Katılımcı Üye
Fatih Bektaşoğlu  TM Dijital Bankacılık Müşteri Deneyimi ve Mimari GMY Katılımcı Üye
Şenol Karahasan  TM - Network ve Saha Yönetimi GMY Katılımcı Üye
Reha Emekli  TM - Ödeme Sistemleri Hazine ve Yatırım Bankacılığı GMY Katılımcı Üye
Kutluhan Apaydın  TM - Finansal Şirketler GMY Katılımcı Üye
Burak Erkek  Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Katılımcı Üye
Hazal Özgüven  Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü Katılımcı Üye
Sibel Kaya  İnsan Kaynakları Direktörü Katılımcı Üye
Korcan Demircioğlu  Müşteri Güvenliği Ve İşlem Riski Yönetimi Direktörü Katılımcı Üye
Barış Gülcan  İç Kontrol Merkezi Direktörü Katılımcı Üye
Seval Demirkılıç  TM - Proje ve Çevik Metot Yönetim Katılımcı Üye
Ümit Malkoç TM - Bilgi Güvenliği BT Risk ve İş Sürekliliği Yönetimi Direktörü Katılımcı Üye
Bekir Özmen TM - Bilgi Güvenliği Yönetimi Yöneticisi Katılımcı Üye
Mehmet Feridun Aktaş Süreç Bilgi Güvenliği ve BT Risk Yönetimi Birim Müdürü  
Emre Kunt     
Kerem Aslandağ TM- BT Risk Kontrol ve Sertifikasyon Yöneticisi  Katılımcı Üye
Tuna Özken  TM - Veri ve Depolama Yönetimi Direktörü Katılımcı Üye
Beyza Yapıcı Sermaye ve Operasyonel Risk Direktörü Katılımcı Üye
Tolga Konu TM - Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Katılımcı Üye